Исторически речник
пстк҄ꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
пстк҄ꙗ, пстк҄ьꙗпстк҄ѩ, пстк҄ьѩ, пстк҄ѫ, пстк҄епстк҄, пстк҄ьпстк҄ѭ, пстк҄ьѭ, пстк҄ѫ, пстк҄ѧ, пстк҄ю, пстк҄ѹпстк҄ѥѭ, пстк҄ьѥѭ, пстк҄еѫ, пстк҄еѧ, пстк҄еюпстк҄, пстк҄ь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
пстк҄ѥпстк҄ѩ, пстк҄ьѩ, пстк҄епстк҄, пстк҄ь, пстк҄епстк҄ꙗмъ, пстк҄ꙗмь, пстк҄ьꙗмъ, пстк҄ьꙗмьпстк҄ꙗм, пстк҄ьꙗмпстк҄ꙗхъ, пстк҄ꙗхь, пстк҄ьꙗхъ, пстк҄ьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
пстк҄, пстк҄ьпстк҄ю, пстк҄ью, пстк҄ѹпстк҄ꙗма, пстк҄ьꙗма
пстк҄ꙗ ж муро] нарда псткѩ, хрꙁма нардьна псткѩ μύρον νάρδου πιστικῆς Миро — ароматично вещество, добивано от корените на тревистото растение нард въ домѹ смона прокаженааго. вьꙁлежѧштю емѹ прде жена. ꙇмѫшт алавастръ хрꙁмꙑ. наръдънꙑ псткѩ драгꙑ. ꙇ съкрѹшъш алавастръ въꙁлѣ емѹ на главѫ М Мк 14.3 З марѣ же премъш лтрѫ хрꙁмꙑ. нарда псткѩ мъногоцѣнънꙑ. помаꙁа ноѕѣ свѣ М Йо 12.3 Изч М З А СК От гр πιστικός Нвб Ø