Исторически речник
псменьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
псменьнъ, псменьньпсменьнапсменьнѹпсменьнъ, псменьньпсменьнапсменьномь, псменьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
псменьнѣпсменьне, псменьнꙑпсменьнпсменьнъ, псменьньпсменьномъ, псменьномьпсменьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
псменьнꙑпсменьнѣхъ, псменьнѣхьпсменьнапсменьнѹпсменьномапсменьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
псменьнапсменьнѹпсменьнопсменьнапсменьномь, псменьномъпсменьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
псменьнапсменьнъ, псменьньпсменьномъ, псменьномьпсменьнапсменьнꙑпсменьнѣхъ, псменьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
псменьнѣпсменьнѹпсменьномапсменьнапсменьнꙑ, псменьнѫпсменьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
псменьнѫ, псменьнѹпсменьноѭ, псменьноѫ, псменьноѧ, псменьноюпсменьнѣпсменьнꙑпсменьнъ, псменьньпсменьнамъ, псменьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
псменьнꙑпсменьнампсменьнахъ, псменьнахьпсменьнѣпсменьнѹпсменьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
псменьнꙑ, псменьнꙑ, псменьнопсменьнаго, псменьнаего, псменьнааго, псменьнаго, псменьного, псменьнога, псменьнгопсменьнѹмѹ, псменьнѹемѹ, псменьнѹѹмѹ, псменьнѹмѹ, псменьноомѹ, псменьномѹ, псменьноѹмѹ, псменьнмѹпсменьнꙑ, псменьнꙑ, псменьнопсменьнаго, псменьнаего, псменьнааго, псменьнаго, псменьного, псменьнога, псменьнгопсменьнꙑмь, псменьнꙑмь, псменьнꙑмъ, псменьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
псменьнѣмь, псменьнѣемь, псменьнѣѣмь, псменьнѣамь, псменьнѣмь, псменьнѣмъ, псменьнѣемъ, псменьнѣѣмъ, псменьнѣамъ, псменьнѣмъ, псменьномь, псменьномъпсменьнꙑ, псменьнꙑ, псменьнопсменьнпсменьнꙑхъ, псменьнꙑхъ, псменьнꙑхь, псменьнꙑхь, псменьнѣхъ, псменьнѣхьпсменьнꙑмъ, псменьнꙑмъ, псменьнꙑмь, псменьнꙑмь, псменьнѣмъ, псменьнѣмьпсменьнꙑѧ, псменьнꙑꙗ, псменьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
псменьнꙑм, псменьнꙑмпсменьнꙑхъ, псменьнꙑхъ, псменьнꙑхь, псменьнꙑхьпсменьнаꙗ, псменьнаа, псменьнаѣпсменьнѹю, псменьноюпсменьнꙑма, псменьнꙑмапсменьно, псменьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
псменьнаго, псменьнаего, псменьнааго, псменьнаго, псменьного, псменьнога, псменьнгопсменьнѹмѹ, псменьнѹемѹ, псменьнѹѹмѹ, псменьнѹмѹ, псменьноомѹ, псменьномѹ, псменьноѹмѹ, псменьнмѹпсменьно, псменьноепсменьнаго, псменьннаего, псменьнааго, псменьнаго, псменьного, псменьнога, псменьнгопсменьнꙑмь, псменьнꙑмь, псменьнꙑмъ, псменьнꙑмъпсменьнѣмь, псменьнѣемь, псменьнѣѣмь, псменьнѣамь, псменьнѣмь, псменьнѣмъ, псменьнѣемъ, псменьнѣѣмъ, псменьнѣамъ, псменьнѣмъ, псменьномь, псменьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
псменьно, псменьноепсменьнаꙗ, псменьнаа, псменьнаѣ, псменьнаѧпсменьнꙑхъ, псменьнꙑхъ, псменьнꙑхь, псменьнꙑхь, псменьнѣхъ, псменьнѣхьпсменьнꙑмъ, псменьнꙑмъ, псменьнꙑмь, псменьнꙑмь, псменьнѣмъ, псменьнѣмьпсменьнаꙗ, псменьнаа, псменьнаѣ, псменьнаѧпсменьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
псменьнꙑхъ, псменьнꙑхъ, псменьнꙑхь, псменьнꙑхьпсменьнѣпсменьнѹю, псменьноюпсменьнꙑма, псменьнꙑмапсменьнаꙗ, псменьнаа, псменьнаѣ, псменьнаѧпсменьнꙑѧ, псменьнꙑꙗ, псменьнѫѭ, псменьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
псменьнѣ, псменьнопсменьнѫѭ, псменьнѹю, псменьноѭ, псменьноюпсменьнѫѭ, псменьноѫ, псменьноѧ, псменьноюпсменьнѣпсменьнꙑѧ, псменьнꙑꙗ, псменьнꙑепсменьнꙑхъ, псменьнꙑхъ, псменьнѣхъ, псменьнꙑхь, псменьнꙑхь, псменьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
псменьнꙑмъ, псменьнꙑмъ, псменьнѣмъ, псменьнꙑмь, псменьнꙑмь, псменьнѣмьпсменьнꙑѧ, псменьнꙑꙗ, псменьнꙑепсменьнꙑм, псменьнꙑмпсменьнꙑхъ, псменьнꙑхъ, псменьнꙑхь, псменьнꙑхьпсменьнѣпсменьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
псменьнꙑма, псменьнꙑмапсменьнѣ, псменьнѣшпсменьнѣшапсменьнѣшѹ, псменьнѣшюпсменьнѣпсменьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
псменьнѣшемь, псменьнѣшемъпсменьнѣшпсменьнѣпсменьнѣше, псменьнѣшпсменьнѣшь, псменьнѣшъпсменьнѣшемъ, псменьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
псменьнѣшѧпсменьнѣшпсменьнѣшхъ, псменьнѣшхьпсменьнѣшапсменьнѣшѹ, псменьнѣшюпсменьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
псменьнѣе, псменьнѣ, псменьнѣшепсменьнѣшапсменьнѣшѹ, псменьнѣшюпсменьнѣе, псменьнѣ, псменьнѣшепсменьнѣшапсменьнѣшемь, псменьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
псменьнѣшпсменьнѣе, псменьнѣпсменьнѣша, псменьнѣшпсменьнѣшь, псменьнѣшъпсменьнѣшемъ, псменьнѣшемьпсменьнѣша, псменьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
псменьнѣшпсменьнѣшхъ, псменьнѣшхьпсменьнѣшпсменьнѣшѹ, псменьнѣшюпсменьнѣшемапсменьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
псменьнѣшѧ, псменьнѣшѫ, псменьнѣшепсменьнѣшпсменьнѣшѫ, псменьнѣшѧ, псменьнѣшѹпсменьнѣшеѭ, псменьнѣшеѫ, псменьнѣшеѧ, псменьнѣшеюпсменьнѣшпсменьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
псменьнѣшѧ, псменьнѣшѫ, псменьнѣшепсменьнѣшь, псменьнѣшъпсменьнѣшамъ, псменьнѣшамьпсменьнѣшѧ, псменьнѣше, псменьнѣшѫпсменьнѣшампсменьнѣшахъ, псменьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
псменьнѣшпсменьнѣшѹ, псменьнѣшюпсменьнѣшамапсменьнѣ, псменьнѣшпсменьнѣшаго, псменьнѣшаего, псменьнѣшааго, псменьнѣшагопсменьнѣшѹмѹ, псменьнѣшѹемѹ, псменьнѣшѹѹмѹ, псменьнѣшѹмѹ, псменьнѣшюмѹ, псменьнѣшюемѹ, псменьнѣшюѹмѹ, псменьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
псменьнѣпсменьнѣшаго, псменьнѣшаего, псменьнѣшааго, псменьнѣшагопсменьнѣшмь, псменьнѣшмь, псменьнѣшмъ, псменьнѣшмъпсменьнѣшмь, псменьнѣшмь, псменьнѣшмъ, псменьнѣшмъпсменьнѣпсменьнѣше, псменьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
псменьнѣшхъ, псменьнѣшхъ, псменьнѣшхь, псменьнѣшхьпсменьнѣшмъ, псменьнѣшмъ, псменьнѣшмьпсменьнѣшѧѧ, псменьнѣшее, псменьнѣшѫѫпсменьнѣшм, псменьнѣшмпсменьнѣшхъ, псменьнѣшхъ, псменьнѣшхьпсменьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
псменьнѣшѹю, псменьнѣшююпсменьнѣшма, псменьнѣшмапсменьнѣе, псменьнѣ, псменьнѣшее, псменьнѣшепсменьнѣшаго, псменьнѣшаего, псменьнѣшааго, псменьнѣшагопсменьнѣшѹмѹ, псменьнѣшѹемѹ, псменьнѣшѹѹмѹ, псменьнѣшѹмѹ, псменьнѣшюмѹ, псменьнѣшюемѹ, псменьнѣшюѹмѹ, псменьнѣшюмѹпсменьнѣе, псменьнѣ, псменьнѣшее, псменьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
псменьнѣшаго, псменьнѣшаего, псменьнѣшааго, псменьнѣшагопсменьнѣшмь, псменьнѣшмь, псменьнѣшмъ, псменьнѣшмъпсменьнѣшмь, псменьнѣшмь, псменьнѣшмъ, псменьнѣшмъпсменьнѣе, псменьнѣ, псменьнѣшее, псменьнѣшепсменьнѣшаꙗ, псменьнѣшаѣ, псменьнѣшаѧпсменьнѣшхъ, псменьнѣшхъ, псменьнѣшхь, псменьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
псменьнѣшмъ, псменьнѣшмъ, псменьнѣшмьпсменьнѣшаꙗ, псменьнѣшаѣ, псменьнѣшаѧпсменьнѣшм, псменьнѣшмпсменьнѣшхъ, псменьнѣшхъ, псменьнѣшхьпсменьнѣшпсменьнѣшѹю, псменьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
псменьнѣшма, псменьнѣшмапсменьнѣшꙗ, псменьнѣшѣ, псменьнѣшаꙗпсменьнѣшѧѧ, псменьнѣшѧѩ, псменьнѣшѫѫ, псменьнѣшаѧ, псменьнѣшее, псменьнѣшеѥпсменьнѣшпсменьнѣшѫѫ, псменьнѣшѫѭ, псменьнѣшѧѧ, псменьнѣшѧѩ, псменьнѣшююпсменьнѣшѫѫ, псменьнѣшѫѭ, псменьнѣшѧѧ, псменьнѣшѧѩ, псменьнѣшюю, псменьнѣшеѭ, псменьнѣшеѫ, псменьнѣшеѧ, псменьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
псменьнѣшпсменьнѣшꙗ, псменьнѣшѣпсменьнѣшѧѧ, псменьнѣшѧѩ, псменьнѣшѫѫ, псменьнѣшаѧ, псменьнѣшее, псменьнѣшеѥпсменьнѣшхъ, псменьнѣшхъ, псменьнѣшхь, псменьнѣшхьпсменьнѣшмъ, псменьнѣшмъ, псменьнѣшмь, псменьнѣшмьпсменьнѣшѧѧ, псменьнѣшѧѩ, псменьнѣшѫѫ, псменьнѣшаѧ, псменьнѣшее, псменьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
псменьнѣшм, псменьнѣшмпсменьнѣшхъ, псменьнѣшхъ, псменьнѣшхь, псменьнѣшхьпсменьнѣшпсменьнѣшѹю, псменьнѣшююпсменьнѣшма, псменьнѣшма
псменьнъ -ꙑ прил псменьно слово τὸ τῆς γραφῆς λόγιον Свещеното писание [книгите на Вехтия и на Новия завет] благꙑ  млосрьдꙑ бъ. же вꙿса боѧштмъ сꙙ го. обло  ѹдобь подаѧ. дѣломь псменьно слово съврьшаѧ. же глетъ ште т глѫштѹ се пршьлъ смъ. дъждъ съпꙋст многъ на ꙁемьѭ С 530.26 повѣсть псменьнаꙗ ἡ ἱστορία τοῦ γράμματος Свещеното писание [книгите на Вехтия и на Новия завет] бѣдно бо раꙁѹмѣт. въ повѣст псменьнѣ лежꙙ ѹмъ. вь велцѣ глѫбнѣ мѣѧ. съкръвенꙿ танааго сьꙗнꙗ С 345.19 Изч С Вж. при псменъ Нвб