Исторически речник
пръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
пръ, прьпрапрѹ, провпръ, прьпрапромь, промъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
прѣпрепр, провепръ, прь, провъ, провьпромъ, промь, провомъ, провомьпрꙑ, провꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
прꙑ, провꙑ, пръмпрѣхъ, прѣхь, прохъ, прохь, провохъ, провохьпрапрѹпрома
пръ м Пир, угощение, тържество вѣдꙙтъ ꙁвѣстьнѣ ꙗко дѫтъ на весел.  съ ѹсрьдмъ на пръ прходꙙтъ С 267.8 ꙗкоже бо богатъ нѣкто. пръ велкъ гостемъ свомъ ѹготоввъ.  посълавъ по ꙁъванꙑѧ мъ. ꙁъходꙙште ꙁъван къждо  свого домѹ С 267.3 и възѧ богъ ловѣка, гоже сътвори, и положи и въ раи. вънесе и въ готовъ домъ. ꙗкоже къто на пиръ зовꙑи прѣжде оуготовитъ домъ, ти тъгда въведетъ позъванааго ЙЕ Шест. 257d-258a потомь похоть дѣань многъ•  многоцѣнье брашънъ многъ•  пꙗньство•  провъ•  раꙁльнъ пшть•  похоть женъ ПА 129d ѡв сѫⷮ ѡплаꙁв самоꙁаконнї беꙁъвластн сам ѹбвающе. въ прѣⷯ  на пѹтеⷯ своего влⷣкѹ  кнѧꙁѧ Пс. Кес. 110/109 И ако́ чи́нишь пра́зⷣникь стмꙋ и трапе́за, си́ рѣⷱ҇ пи́рь. не зови́ болѣ́ре и гпⷭ҇ода́рïе. нъ́ пови́кай сырома́си и про́сѣци, и маломо́щнïй, дето́ не́мать да ти́ врь́наⷮ Тр. дам. 8 творт пръ δοχὴν ποιέω Давам пир, угощение дарї а҆ссѷ҆ръ . праꙁⷣнѹа҆ ҆ п́ръ тво́рѧ . побѣ́ды дѣ́лма ҆ндїскыа҆ . ҆ ҆нѣⷯ ꙗ҆ꙁыкъ ХрГС 440a1-2 нъ егда творш пръ. ꙁов нштѧѩ маломошт. хромꙑ слѣпꙑ М Лк 14.13 З М З С ЙЕ Шест. ПА Пс. Кес. Тр. дам. ХрГС Гр ἄριστον Нвб пир ОА ВА ЕтМл БТР АР Срв пир ’гозба’ ВП,ТО Перов пир ВП,ТО