Исторически речник
пнак҄да  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
пнак҄дапнак҄дꙑ, пнак҄дѫпнак҄дѣпнак҄дѫ, пнак҄дѹпнак҄доѭ, пнак҄доѫ, пнак҄доѧ, пнак҄доюпнак҄дѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
пнак҄допнак҄дꙑпнак҄дъ, пнак҄дьпнак҄дамъ, пнак҄дамьпнак҄дампнак҄дахъ, пнак҄дахь
NfOuNfGuNfDu
пнак҄дѣпнак҄дѹпнак҄дама
пнак҄да -ꙑ ж Гладка дъсчица за писане, пинакида не велко ѹдо творш тъштꙙ сꙙ на съмрьть. жвъ да ꙁгорш.  въпсашꙙ вь пнакдꙑ рѹмъскꙑ. піѡн сповѣдавꙑ сꙙ самъ крьстꙗнъ жвѹ ꙁгорѣт повелѣхомъ С 140.22 Изч С От гр πινακίς, ίδος Нвб панакида остар ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ РРОДД