Исторически речник
плащь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
плащь, плащъплащаплащѹ, плащюплащь, плащъплащаплащемь, плащемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
плащплащь, плащъплащплащь, плащъ, плащ, плащеплащемь, плащемъплащѧ, плащѫ, плаще
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
плащплащхъ, плащхьплащаплащѹ, плащюплащемаплаще
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
плащаплащѹ, плащюплащеплащаплащемь, плащемъплащ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
плащаплащь, плащъ, плащ, плащеплащемь, плащемъплащаплащплащхъ, плащхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
плащплащѹ, плащюплащемаплащаплащѧ, плаще, плащѫплащ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
плащѫ, плащѹплащеѭ, плащеѫ, плащеѧ, плащеюплащплащѧ, плаще, плащѫплащь, плащъ, плащ, плащеплащамъ, плащамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
плащѧ, плаще, плащѫплащамплащахъ, плащахьплащплащѹ, плащюплащама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
плащь, плащ, плаще, плащплащаго, плащаего, плащааго, плащаго, плащего, плащега, плащгоплащюмѹ, плащюемѹ, плащюѹмѹ, плащююмѹ, плащюмѹ, плащемѹ, плащмѹ, плащѹмѹ, плащѹемѹ, плащѹѹмѹ, плащѹмѹ, плащомѹплащь, плащ, плаще, плащплащаго, плащаего, плащааго, плащаго, плащего, плащега, плащгоплащмь, плащмь, плащмъ, плащмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
плащмь, плащмь, плащмъ, плащмъ, плащемь, плащемъплащь, плащ, плаще, плащплащ, плащплащхъ, плащхъ, плащхь, плащхьплащмь, плащмь, плащмъ, плащмъплащѧѧ, плащѩѧ, плащѧѩ, плащаѧ, плащѧꙗ, плащаа, плащее, плаще
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
плащм, плащмплащхъ, плащхъ, плащхь, плащхьплащаꙗ, плащѧѧплащюю, плащѹѹплащма, плащмаплаще, плащее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
плащаго, плащаего, плащааго, плащаго, плащего, плащега, плащгоплащюмѹ, плащюемѹ, плащюѹмѹ, плащююмѹ, плащюмѹ, плащемѹ, плащмѹ, плащѹмѹ, плащѹемѹ, плащѹѹмѹ, плащѹмѹ, плащомѹплаще, плащееплащаго, плащаего, плащааго, плащаго, плащего, плащега, плащгоплащмь, плащмь, плащмъ, плащмъплащмь, плащмь, плащмъ, плащмъ, плащемь, плащемъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
плаще, плащееплащаꙗ, плащаа, плащаѧ, плащѧѧплащхъ, плащхъ, плащхь, плащхьплащмь, плащмь, плащмъ, плащмъплащаꙗ, плащаа, плащаѧ, плащѧѧплащм, плащм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
плащхъ, плащхъ, плащхь, плащхьплащплащюю, плащѹѹплащма, плащмаплащаꙗ, плащаа, плащаѣ, плащаѧплащѧѧ, плащее, плащеѥ, плащѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
плащплащѫѭ, плащѹю, плащюю, плащеѭ, плащею, плащѧѧплащѫѭ, плащѹю, плащюю, плащеѭ, плащею, плащѧѧ, плащеѧплащплащѧѧ, плащѧѩ, плащаѧ, плащѫѭ, плащее, плащеѥ, плащѧплащхъ, плащхъ, плащхь, плащхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
плащмъ, плащмъ, плащмь, плащмьплащѧѧ, плащѧѩ, плащаѧ, плащѫѭ, плащее, плащеѥ, плащѧплащм, плащмплащхъ, плащхъ, плащхь, плащхьплащплащюю, плащѹѹ
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
плащма, плащма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
плащь - прил притеж ЛИ 1. Пилатов, който принадлежи на Пилат Понтийски веденꙑ во плащ. въ мрѣкор. ѡ немь же събрашѧ сѧ въ мрѣкор. егоже съвлѣкъше. ѡдѣшѧ хламдоѭ ръвленоѭ. ꙇ сплетъше вѣнець отъ трънѣ СЕ 49b 21—22 2. Като същ. плащаꙗ ж ед Съпругата на Пилат [в каноничните евангелия не е назована, но в апокрифното евангелие на Никодим е именувана Claudia Procula] помѧн плащѭѭ ѹбоѣвъшѭ сѧ. праведьнка са. ꙇ ѹжасн сѧ. помѧн плата ѹбоѣвъша сѧ.  рекъша. стъ аꙁъ отъ кръве сего праведьнка СЕ 49b 2 Изч СЕ Вж. при платъ Нвб