Исторически речник
платовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
платовъ, платовьплатоваплатовѹплатовъ, платовьплатоваплатовомь, платовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
платовѣплатовъплатовплатовъ, платовьплатовомъ, платовомьплатовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
платовꙑплатовѣхъ, платовѣхьплатоваплатовѹплатовомаплатово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
платоваплатовѹплатовоплатоваплатовомь, платовомъплатовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
платоваплатовъ, платовьплатовомъ, платовомьплатоваплатовꙑплатовѣхъ, платовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
платовѣплатовѹплатовомаплатоваплатовꙑ, платовѫплатовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
платовѫ, платовѹплатовоѭ, платовоѫ, платовоѧ, платовоюплатовѣплатовꙑплатовъ, платовьплатовамъ, платовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
платовꙑплатовамплатовахъ, платовахьплатовѣплатовѹплатовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
платовъ прил притеж ЛИ 1. Пилатов, който принадлежи на Пилат въера слѹгꙑ пілатовꙑ рѫгаахѫ сѧ емѹ К 13а 31 Срв. С450.1 веденъ бꙑстъ савꙙꙁанъ рѫкама. въ преторъ платовъ С 431.18 сьндошꙙ сꙙ вьс въ преторт платовъ С 438.26 2. Като същ. платово ср ед τὰ Πιλάτου Пилатовите думи, казаното от Пилат ко оглаголан носте о ловѣцѣ семъ. кꙿто матъ ба внна. сътворт понѹждамъ смъ. платово глаголат. їсѹсъ бо мльтъ. не словесъ недовѣдꙑ слово. нъ да отъвѣтомъ. раꙁортъ кръстънꙑ вѣньць С 432.20 Изч К С Гр τοῦ Πιλάτου пілатовъ Вж. при платъ