Исторически речник
пво  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
пвопвапвѹпвомь, пвомъпвѣпва
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
пвъ, пвьпвомъ, пвомьпвꙑпвѣхъ, пвѣхь, пвохъ, пвохьпвѣпвѹ
NnDu
пвома
пво ср Питие, напитка плъть бо моѣ стнъно естъ брашъно. ꙇ кръвъ моѣ стнъно естъ пво М Йо 6.55 З нꙑнѣ блгв. пщѭ нашѭ. ꙇ пво беꙁ осѫжденѣ нꙑ. отъ нхъ прмат съподоб. славѧще тебѣ дателѣ. вꙿсѣмъ благꙑмъ. дарованемъ СЕ 16b 20 Изч М З СЕ Гр πόσις Нвб пиво ОА ВА АК Дюв ЕтМл БТР АР ДА Срв пивка ’питие’ НГер пиево ’напитка’ НГер пиелик ’питиета’ НГер Пивниците МИ ИД,МНЛом