Исторически речник
пещьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
пещьнъ, пещьньпещьнапещьнѹпещьнъ, пещьньпещьнапещьномь, пещьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
пещьнѣпещьне, пещьнꙑпещьнпещьнъ, пещьньпещьномъ, пещьномьпещьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
пещьнꙑпещьнѣхъ, пещьнѣхьпещьнапещьнѹпещьномапещьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
пещьнапещьнѹпещьнопещьнапещьномь, пещьномъпещьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
пещьнапещьнъ, пещьньпещьномъ, пещьномьпещьнапещьнꙑпещьнѣхъ, пещьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
пещьнѣпещьнѹпещьномапещьнапещьнꙑ, пещьнѫпещьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
пещьнѫ, пещьнѹпещьноѭ, пещьноѫ, пещьноѧ, пещьноюпещьнѣпещьнꙑпещьнъ, пещьньпещьнамъ, пещьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
пещьнꙑпещьнампещьнахъ, пещьнахьпещьнѣпещьнѹпещьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
пещьнꙑ, пещьнꙑ, пещьнопещьнаго, пещьнаего, пещьнааго, пещьнаго, пещьного, пещьнога, пещьнгопещьнѹмѹ, пещьнѹемѹ, пещьнѹѹмѹ, пещьнѹмѹ, пещьноомѹ, пещьномѹ, пещьноѹмѹ, пещьнмѹпещьнꙑ, пещьнꙑ, пещьнопещьнаго, пещьнаего, пещьнааго, пещьнаго, пещьного, пещьнога, пещьнгопещьнꙑмь, пещьнꙑмь, пещьнꙑмъ, пещьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
пещьнѣмь, пещьнѣемь, пещьнѣѣмь, пещьнѣамь, пещьнѣмь, пещьнѣмъ, пещьнѣемъ, пещьнѣѣмъ, пещьнѣамъ, пещьнѣмъ, пещьномь, пещьномъпещьнꙑ, пещьнꙑ, пещьнопещьнпещьнꙑхъ, пещьнꙑхъ, пещьнꙑхь, пещьнꙑхь, пещьнѣхъ, пещьнѣхьпещьнꙑмъ, пещьнꙑмъ, пещьнꙑмь, пещьнꙑмь, пещьнѣмъ, пещьнѣмьпещьнꙑѧ, пещьнꙑꙗ, пещьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
пещьнꙑм, пещьнꙑмпещьнꙑхъ, пещьнꙑхъ, пещьнꙑхь, пещьнꙑхьпещьнаꙗ, пещьнаа, пещьнаѣпещьнѹю, пещьноюпещьнꙑма, пещьнꙑмапещьно, пещьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
пещьнаго, пещьнаего, пещьнааго, пещьнаго, пещьного, пещьнога, пещьнгопещьнѹмѹ, пещьнѹемѹ, пещьнѹѹмѹ, пещьнѹмѹ, пещьноомѹ, пещьномѹ, пещьноѹмѹ, пещьнмѹпещьно, пещьноепещьнаго, пещьннаего, пещьнааго, пещьнаго, пещьного, пещьнога, пещьнгопещьнꙑмь, пещьнꙑмь, пещьнꙑмъ, пещьнꙑмъпещьнѣмь, пещьнѣемь, пещьнѣѣмь, пещьнѣамь, пещьнѣмь, пещьнѣмъ, пещьнѣемъ, пещьнѣѣмъ, пещьнѣамъ, пещьнѣмъ, пещьномь, пещьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
пещьно, пещьноепещьнаꙗ, пещьнаа, пещьнаѣ, пещьнаѧпещьнꙑхъ, пещьнꙑхъ, пещьнꙑхь, пещьнꙑхь, пещьнѣхъ, пещьнѣхьпещьнꙑмъ, пещьнꙑмъ, пещьнꙑмь, пещьнꙑмь, пещьнѣмъ, пещьнѣмьпещьнаꙗ, пещьнаа, пещьнаѣ, пещьнаѧпещьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
пещьнꙑхъ, пещьнꙑхъ, пещьнꙑхь, пещьнꙑхьпещьнѣпещьнѹю, пещьноюпещьнꙑма, пещьнꙑмапещьнаꙗ, пещьнаа, пещьнаѣ, пещьнаѧпещьнꙑѧ, пещьнꙑꙗ, пещьнѫѭ, пещьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
пещьнѣ, пещьнопещьнѫѭ, пещьнѹю, пещьноѭ, пещьноюпещьнѫѭ, пещьноѫ, пещьноѧ, пещьноюпещьнѣпещьнꙑѧ, пещьнꙑꙗ, пещьнꙑепещьнꙑхъ, пещьнꙑхъ, пещьнѣхъ, пещьнꙑхь, пещьнꙑхь, пещьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
пещьнꙑмъ, пещьнꙑмъ, пещьнѣмъ, пещьнꙑмь, пещьнꙑмь, пещьнѣмьпещьнꙑѧ, пещьнꙑꙗ, пещьнꙑепещьнꙑм, пещьнꙑмпещьнꙑхъ, пещьнꙑхъ, пещьнꙑхь, пещьнꙑхьпещьнѣпещьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
пещьнꙑма, пещьнꙑмапещьнѣ, пещьнѣшпещьнѣшапещьнѣшѹ, пещьнѣшюпещьнѣпещьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
пещьнѣшемь, пещьнѣшемъпещьнѣшпещьнѣпещьнѣше, пещьнѣшпещьнѣшь, пещьнѣшъпещьнѣшемъ, пещьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
пещьнѣшѧпещьнѣшпещьнѣшхъ, пещьнѣшхьпещьнѣшапещьнѣшѹ, пещьнѣшюпещьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
пещьнѣе, пещьнѣ, пещьнѣшепещьнѣшапещьнѣшѹ, пещьнѣшюпещьнѣе, пещьнѣ, пещьнѣшепещьнѣшапещьнѣшемь, пещьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
пещьнѣшпещьнѣе, пещьнѣпещьнѣша, пещьнѣшпещьнѣшь, пещьнѣшъпещьнѣшемъ, пещьнѣшемьпещьнѣша, пещьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
пещьнѣшпещьнѣшхъ, пещьнѣшхьпещьнѣшпещьнѣшѹ, пещьнѣшюпещьнѣшемапещьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
пещьнѣшѧ, пещьнѣшѫ, пещьнѣшепещьнѣшпещьнѣшѫ, пещьнѣшѧ, пещьнѣшѹпещьнѣшеѭ, пещьнѣшеѫ, пещьнѣшеѧ, пещьнѣшеюпещьнѣшпещьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
пещьнѣшѧ, пещьнѣшѫ, пещьнѣшепещьнѣшь, пещьнѣшъпещьнѣшамъ, пещьнѣшамьпещьнѣшѧ, пещьнѣше, пещьнѣшѫпещьнѣшампещьнѣшахъ, пещьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
пещьнѣшпещьнѣшѹ, пещьнѣшюпещьнѣшамапещьнѣ, пещьнѣшпещьнѣшаго, пещьнѣшаего, пещьнѣшааго, пещьнѣшагопещьнѣшѹмѹ, пещьнѣшѹемѹ, пещьнѣшѹѹмѹ, пещьнѣшѹмѹ, пещьнѣшюмѹ, пещьнѣшюемѹ, пещьнѣшюѹмѹ, пещьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
пещьнѣпещьнѣшаго, пещьнѣшаего, пещьнѣшааго, пещьнѣшагопещьнѣшмь, пещьнѣшмь, пещьнѣшмъ, пещьнѣшмъпещьнѣшмь, пещьнѣшмь, пещьнѣшмъ, пещьнѣшмъпещьнѣпещьнѣше, пещьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
пещьнѣшхъ, пещьнѣшхъ, пещьнѣшхь, пещьнѣшхьпещьнѣшмъ, пещьнѣшмъ, пещьнѣшмьпещьнѣшѧѧ, пещьнѣшее, пещьнѣшѫѫпещьнѣшм, пещьнѣшмпещьнѣшхъ, пещьнѣшхъ, пещьнѣшхьпещьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
пещьнѣшѹю, пещьнѣшююпещьнѣшма, пещьнѣшмапещьнѣе, пещьнѣ, пещьнѣшее, пещьнѣшепещьнѣшаго, пещьнѣшаего, пещьнѣшааго, пещьнѣшагопещьнѣшѹмѹ, пещьнѣшѹемѹ, пещьнѣшѹѹмѹ, пещьнѣшѹмѹ, пещьнѣшюмѹ, пещьнѣшюемѹ, пещьнѣшюѹмѹ, пещьнѣшюмѹпещьнѣе, пещьнѣ, пещьнѣшее, пещьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
пещьнѣшаго, пещьнѣшаего, пещьнѣшааго, пещьнѣшагопещьнѣшмь, пещьнѣшмь, пещьнѣшмъ, пещьнѣшмъпещьнѣшмь, пещьнѣшмь, пещьнѣшмъ, пещьнѣшмъпещьнѣе, пещьнѣ, пещьнѣшее, пещьнѣшепещьнѣшаꙗ, пещьнѣшаѣ, пещьнѣшаѧпещьнѣшхъ, пещьнѣшхъ, пещьнѣшхь, пещьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
пещьнѣшмъ, пещьнѣшмъ, пещьнѣшмьпещьнѣшаꙗ, пещьнѣшаѣ, пещьнѣшаѧпещьнѣшм, пещьнѣшмпещьнѣшхъ, пещьнѣшхъ, пещьнѣшхьпещьнѣшпещьнѣшѹю, пещьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
пещьнѣшма, пещьнѣшмапещьнѣшꙗ, пещьнѣшѣ, пещьнѣшаꙗпещьнѣшѧѧ, пещьнѣшѧѩ, пещьнѣшѫѫ, пещьнѣшаѧ, пещьнѣшее, пещьнѣшеѥпещьнѣшпещьнѣшѫѫ, пещьнѣшѫѭ, пещьнѣшѧѧ, пещьнѣшѧѩ, пещьнѣшююпещьнѣшѫѫ, пещьнѣшѫѭ, пещьнѣшѧѧ, пещьнѣшѧѩ, пещьнѣшюю, пещьнѣшеѭ, пещьнѣшеѫ, пещьнѣшеѧ, пещьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
пещьнѣшпещьнѣшꙗ, пещьнѣшѣпещьнѣшѧѧ, пещьнѣшѧѩ, пещьнѣшѫѫ, пещьнѣшаѧ, пещьнѣшее, пещьнѣшеѥпещьнѣшхъ, пещьнѣшхъ, пещьнѣшхь, пещьнѣшхьпещьнѣшмъ, пещьнѣшмъ, пещьнѣшмь, пещьнѣшмьпещьнѣшѧѧ, пещьнѣшѧѩ, пещьнѣшѫѫ, пещьнѣшаѧ, пещьнѣшее, пещьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
пещьнѣшм, пещьнѣшмпещьнѣшхъ, пещьнѣшхъ, пещьнѣшхь, пещьнѣшхьпещьнѣшпещьнѣшѹю, пещьнѣшююпещьнѣшма, пещьнѣшма
пещьнъ -ꙑ прил пещьнꙑ огн҄ь κάμινος πυρός Огнена пещ господ їс хсе ꙁбаввꙑ данла ꙁ ѹстъ львовъ. ꙁбаввꙑ тр отрокꙑ отъ пештьнааго огн҄ С 226.3 Изч С пештьнъ Нвб пещен ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл АР