Исторически речник
пещьнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
пещънца, пещьнца, пещнцапещьнцѧ, пещънцѧ, пещьнцѫ, пещънцѫ, пещънцꙑ, пещьнцꙑ, пещьнце, пещънце, пещнцѧ, пещнцѫ, пещнце, пещнцꙑпещънц, пещьнц, пещнцпещънцѫ, пещьнцѫ, пещънцѹ, пещьнцѹ, пещнцѫ, пещнцѹпещънцеѭ, пещьнцеѭ, пещънцеѫ, пещьнцеѫ, пещънцеѧ, пещьнцеѧ, пещънцею, пещьнцею, пещнцеѭ, пещнцеѫ, пещнцеюпещънц, пещьнц, пещнц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
пещънце, пещьнцепещьнцѧ, пещънцѧ, пещьнцѫ, пещънцѫ, пещънцꙑ, пещьнцꙑ, пещьнце, пещънце, пещнцѧ, пещнцѫ, пещнце, пещнцꙑпещънць, пещьнць, пещънцъ, пещьнцъ, пещнцъпещънцамъ, пещьнцамъ, пещънцамь, пещьнцамь, пещнцамьпещънцам, пещьнцам, пещнцампещънцахъ, пещьнцахъ, пещънцахь, пещьнцахь, пещнцахь
NfOuNfGuNfDu
пещънц, пещьнц, пещнцпещьнцю, пещънцю, пещьнцѹ, пещънцѹ, пещнцѹпещьнцама, пещънцама, пещнцама
пещьнца ж 1. Огнище, пещ  шедъ ꙁъ хꙑꙁнꙑ своѧ въ прѣпладьнь. егупꙿтьст ꙁнове ѹбо. нмь же сѫтъ хѹждъш. вавулоньскꙑѧ оноѧ пештьнцꙙ С 173.1  бѣаста въ огн҄ поѭшта  хвалꙙшта бога.  се агг҄елъ гнь съшедъ съ небесе. стрꙙсе вънъ пештьнцѫ съ огн҄емъ.  не дастъ огню сътѫжт ма С 5.23 2. Клада, огън за изгаряне на хора вьндоста сь н҄мъ въ огн҄ь.  распрашста пламꙑ. ставъ же алеѯандръ посрѣдѹ пештьнцꙙ рее. свꙙтъ с боже С 164.10—11 Изч С Гр κάμινος καπνός пештьнца Нвб Срв пещник ’фурна’ диал ВА Дюв НГер ЕтМл БТР ДА