Исторически речник
пещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пещпекѫ, пекѹпеешпеетъ, пееть, пеетпеемъ, пеемь, пеем, пеемопеете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пекѫтъ, пекѹтъ, пекѫть, пекѹть, пекѫт, пекѹтпеевѣпеетапеетепьцпьц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пьцѣмъ, пьцѣмь, пьцѣмпьцѣтепьцѣвѣпьцѣта*пекохъпее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пее*пекохомъ*пекосте*пекошѧ*пекоховѣ*пекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*пекостепеаахъ, пеахъ, пеаахь, пеахь, пеаах, пеахпеааше, пеашепеааше, пеашепеаахомъ, пеахомъ, пеаахомь, пеахомь, пеаахом, пеахомпеаашете, пеашете, пеаасте, пеасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пеаахѫ, пеахѫ, пеаахѹ, пеахѹпеааховѣ, пеаховѣпеаашета, пеашета, пеааста, пеастапеаашеете, пеашете, пеаасте, пеасте
пещ -пекѫ -пееш несв пеенъ прич мин страд прил ὀπτός Печен, опечен он же дашѧ емѹ рꙑбꙑ пеенꙑ ѧсть. ꙇ отъ бъелъ сътъ М Лк 24.42А Изч М А Нвб пека, печа диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА