Исторически речник
патраршьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
патраршьство, патраршъство, патраршствопатраршьства, патраршъства, патраршствапатраршьствѹ, патраршъствѹ, патраршствѹпатраршьствомь, патраршъствомь, патраршствомь, патраршьствомъ, патраршъствомъ, патраршствомъпатраршьствѣ, патраршъствѣ, патраршствѣпатраршьства, патраршъства, патраршства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
патраршьствъ, патраршъствъ, патраршествъ, патраршьствь, патраршствь, патраршьстъвь, патраршстъвь, патраршьстьвь, патраршстьвьпатраршрьствомъ, патраршъствомъ, патраршствомъ, патраршьствомь, патраршъствомь, патраршствомьпатраршьствꙑ, патраршъствꙑ, патраршствꙑпатраршьствѣхъ, патраршъствѣхъ, патраршствѣхъ, патраршьствѣхь, патраршъствѣхь, патраршствѣхьпатраршьствѣ, патраршъствѣ, патраршствѣпатраршьствѹ, патраршъствѹ, патраршствѹ
NnDu
патраршьствома, патраршъствома, патраршствома
патраршьство ср Патриаршестване; времето, през което патриархът заема патриаршеския престол; патриаршество блаженꙑ гргор. поставьнъ бꙑстъ патрархъ ... а прѣжде патраршъства. црънорꙁъцъ бѣ въ манастр С 119.18 въꙁлюбвъ го дѹховьнꙑ. раꙁѹмъ ... вь ьст мѣаше вьса лѣта патраршъства своего С 288.20—21 па́е же ҆ въꙁы́скавь съ мнѡгымь желанїемь, ѻ҆бноввь патрїаршьство блъгарꙿскⷶго црⷭ҇тва. тѣм же ѹ҆бо ѻ҆бновленїе с́це быⷭ҇ БС 33.30а И не́го избра́ си́чки събѡ́рь, да го́ поста́въть патрїа́рⸯха. и ѳeѡ́филь патрïа́рⷯ алеѯанⷣрі́йскы мнѡ́го хꙋ́лы изне́сѥ на Iѡа́нⸯна. Защо́ годѣ́ше да намѣ́сти исíдѡра на патрїа́ршьство Тр.дам 11.215 Изч С Гр [τὸ] γενέσϑαι πατριάρχης ἱεραρχία патраршъство Нвб патриаршество ВА ЕтМл РБЕ