Исторически речник
пастѹховъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
пастѹховъ, пастѹховьпастѹховапастѹховѹпастѹховъ, пастѹховьпастѹховапастѹховомь, пастѹховомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
пастѹховѣпастѹховъпастѹховпастѹховъ, пастѹховьпастѹховомъ, пастѹховомьпастѹховꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
пастѹховꙑпастѹховѣхъ, пастѹховѣхьпастѹховапастѹховѹпастѹховомапастѹхово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
пастѹховапастѹховѹпастѹховопастѹховапастѹховомь, пастѹховомъпастѹховѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
пастѹховапастѹховъ, пастѹховьпастѹховомъ, пастѹховомьпастѹховапастѹховꙑпастѹховѣхъ, пастѹховѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
пастѹховѣпастѹховѹпастѹховомапастѹховапастѹховꙑ, пастѹховѫпастѹховѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
пастѹховѫ, пастѹховѹпастѹховоѭ, пастѹховоѫ, пастѹховоѧ, пастѹховоюпастѹховѣпастѹховꙑпастѹховъ, пастѹховьпастѹховамъ, пастѹховамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
пастѹховꙑпастѹховампастѹховахъ, пастѹховахьпастѹховѣпастѹховѹпастѹховама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
пастѹховъ прил притеж Който принадлежи на пастир; пастирски съвꙙꙁанъ прѣсподьнѣ. тѹ авьлъ ... пастѹхъ хрстосовъ. пастѹховъ обраꙁъ бꙑвꙿ. неправьднѹѹмѹ ꙁаколеню С 460.14 Изч С Гр τοῦ ποιμένος Нвб пастухов остар ВА Срв пастушески ЕтМл Пастуша МИ ЙЗ,БГИ Пастухов ФИ СтИл,РЛФИ