Исторически речник
палт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
палтпалѭ, полѭ, палѧ, полѧ, палю, полюпалш, полшпалтъ, полтъ, палть, полть, палт, полтпалмъ, полмъ, палмь, полмь, палм, полм, палмо, полмопалте, полте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
палѧтъ, полѧтъ, палѧть, полѧть, палѧт, полѧтпалвѣ, полвѣпалта, полтапалте, полтепал, полпал, пол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
палмъ, полмъ, палмь, полмь, палм, полмпалте, полтепалвѣ, полвѣпалта, полтапалхъ, полхъ, палхь, полхь, палх, плхпал, пол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пал, полпалхомъ, полхомъ, палхомь, полхомь, палхом, полхом, палхмꙑ, полхмꙑпалсте, полстепалшѧ, полшѧ, палшѫ, полшѫ, палша, полша, палше, полше, палхѫ, полхѫпалховѣ, полховѣпалста, полста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
палсте, полстепалꙗахъ, палѣахъ, палѣхъ, палѧхъ, полѧхъ, палꙗахь, палѣахь, палѣхь, палѧхь, полѧхь, палꙗах, палѣах, палѣх, палѧх, полѧхпалꙗаше, палѣаше, палѣше, палѧше, полѧшепалꙗаше, палѣаше, палѣше, палѧше, полѧшепалꙗахомъ, палѣахомъ, палѣхомъ, палѧхомъ, полѧхомъ, палꙗахомь, палѣахомь, палѣхомь, палѧхомь, полѧхомь, палꙗахом, палѣахом, палѣхом, палѧхом, полѧхомпалꙗашете, палѣашете, палѣшете, палꙗꙗсте, палѣасте, палѣсте, палѧсте, полѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
палꙗахѫ, палѣахѫ, палѣхѫ, палꙗахѹ, палѣахѹ, палѣхѹ, палѧхѹ, полѧхѹпалꙗаховѣ, палѣаховѣ, палѣховѣ, палѧховѣ, полѧховѣпалꙗашета, палѣашета, палѣшета, палꙗꙗста, палѣаста, палѣста, палѧста, полѧстапалꙗашете, палѣашете, палѣшете, палꙗꙗсте, палѣасте, палѣсте, палѧсте, полѧсте
палт -палѭ -палш несв полт -полѭ -полш 1. Паля, подпалвам, запалвам, обгарям нещо т тако по дꙿномѹ  по двѣма обраꙁѹѭште. влѣаахѫ.  доведъше пешт  прлагаѭште мъ главꙑ пал҄ѣхѫ.  їсполѹ ѹмрьтвівъше пометаахѫ на ꙁем С 39.7 Образно. хе бже нашъ ... жден ꙇꙁ него ... вꙿсѭ ѩꙁѭ ... палѧщѭ грътань его СЕ 29b 23 2. Горя, пламтя, запален съм творѧ англꙑ своѧ дхꙑ.  слѹгꙑ своѧ огнъ палѧщъ Е 6б 13 Срв. СП103.4 блаженꙑ же шедъ на мѣсто ждеже бѣаше огн҄ь раждъженъ. вдѣвъ пламень полꙙшть. мол сꙙ ведѫштмъ го вономъ. ослабт мѹ асъ малъ. да молтвѫ сътвортъ С 142.26 господ съпас мꙙ. тꙑ бо ... ꙁъхват же ꙁъ огн҄ѣ палꙙшта любостраньнааго лота С 232.17  како понесетъ марꙗ огн҄ь божьства твого. прѣстолъ тво полтъ ꙁареѭ свьтꙙ сꙙ.  тꙙ л можетъ понест. ѹжасъна дѣвца С 250.18 Изч Е СП СЕ С Гр φλογίζω φλέγω φλέγομαι Нвб паля ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Палилула МИ, Палици МИ СНМБ Паленика МИ ГХ,ТБИ Палеников ФИ Паленков ФИ Палигоров ФИ Паличев ФИ Палишев ФИ Палишки ФИ Палишумов ФИ СтИл,РЛФИ