Исторически речник
палестнъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
палестнъ, палестньпалестнапалестнѹ, палестновпалестнъ, палестньпалестнапалестномь, палестномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
палестнѣпалестне----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
палестнъ м МИ Палестина — историческа област в Предна Азия, Близкия Изток, между Средиземно море, р. Йордан, Мъртво море и падината Вади Араба въ то лѣто ѹбо аламѹндарь сскъ. цѣсаръскꙑ санъ вьꙁьмъ. же персомъ дань даꙗхѫ. де на аравѭ  на палестнъ съ многоѭ ꙗростѭ на гръкꙑ въсѫдѹ плѣнꙗѧ.  несьвѣдам помл҄ꙙ плѣннкꙑ С 291.28 Изч С Гр Παλαιστίνη Нвб Срв Палестина