Исторически речник
пал҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
пал҄ен, пал҄еньпал҄енꙗ, пал҄ена, пал҄еньꙗпал҄еню, пал҄енѹ, пал҄еньюпал҄енмь, пал҄еньмь, пал҄енмъ, пал҄еньмъ, пал҄енмь, пал҄енмъпал҄ен, пал҄ень, пал҄енпал҄енꙗ, пал҄ена, пал҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
пал҄ен, пал҄ень, пал҄енепал҄енмъ, пал҄еньмъ, пал҄енмь, пал҄еньмь, пал҄енмъ, пал҄енмь, пал҄еномъ, пал҄енамъпал҄ен, пал҄ень, пал҄ен, пал҄енмпал҄енхъ, пал҄еньхъ, пал҄енхь, пал҄еньхь, пал҄енхъ, пал҄енхьпал҄ен, пал҄еньпал҄еню, пал҄енѹ, пал҄енью
NnDu
пал҄енма, пал҄еньма, пал҄енма, пал҄енма
пал҄ень -ꙗ ср Изгаряне, обгаряне бꙑвъше же въ ѹмѣ свомъ. въставъше прпадошꙙ каѭште сꙙ о дръꙁост.  плакаахѫ сꙙ тѫжꙙште отъ болѣꙁн пал҄енꙗ.  ... мол҄ꙗхѫ сꙙ мѹ да ослабтъ мъ отъ многꙑѧ болѣꙁн С 39.15 Изч С Гр φλογισμός пал҄ен Нвб паление остар ОА ВА Срв палене НТ НГер ЕтМл АР