Исторически речник
пакꙑбꙑть  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
пакꙑбꙑть, пакꙑбꙑтпакꙑбꙑтьꙗ, пакꙑбꙑтꙗ, пакꙑбꙑтапакꙑбꙑтью, пакꙑбꙑтю, пакꙑбꙑтѹпакꙑбꙑтьмь, пакꙑбꙑтмь, пакꙑбꙑтьмъ, пакꙑбꙑтмъпакꙑбꙑть, пакꙑбꙑт, пакꙑбꙑт-
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
------
NnDu
-
пакꙑбꙑть -ꙗ ср В християнството — нов живот, който ще настъпи след второто Христово пришествие ꙇс же рее мъ. амнь глѭ вамъ. ѣко вꙑ шедъше по мънѣ въ пакꙑбꙑт. егда сѧдетъ снъ лвскꙑ. на прѣстолѣ славꙑ своеѩ. сѧдете  вꙑ на дъвою на десѧте прѣстолѹ М Мт 19.28 ЗI Изч М ЗI А Гр παλιγγενεσία пакꙑбꙑт Нвб Ø