Исторически речник
падат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
падатпадаѭ, падаѫ, падаѧ, падаюпадаш, падаеш, падаашпадатъ, падаетъ, падаатъ, падать, падаеть, падаать, падат, падает, падаатпадамъ, падаемъ, падаамъ, падамь, падаемь, падаамь, падам, падаем, падаам, падамо, падаемо, падаамопадате, падаете, падаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
падаѭтъ, падаѫтъ, падаѧтъ, падаютъ, падаѭть, падаѫть, падаѧть, падають, падаѭт, падаѫт, падаѧт, падаютпадавѣ, падаевѣ, падаавѣпадата, падаета, падаатападате, падаете, падаатепадапада
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
падамъ, падамь, падампадатепадавѣпадатападахъ, падахь, падахпада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
падападахомъ, падахомь, падахом, падахмꙑпадастепадашѧ, падашѫ, падаша, падаше, падахѫпадаховѣпадаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
падастепадаахъ, падахъ, падаахь, падахь, падаах, падахпадааше, падашепадааше, падашепадаахомъ, падахомъ, падаахомь, падахомь, падаахом, падахомпадаашете, падашете, падаасте, падасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
падаахѫ, падахѫ, падаахѹ, падахѹпадааховѣ, падаховѣпадаашета, падашета, падааста, падастападаашете, падашете, падаасте, падасте
падат -падаѭ -падаш несв 1. Падам, движа се от високо към ниско, към земята она же рее е г. ꙇбо  пс ѣдѧтъ отъ крѹпцъ падаѭштхъ съ трапеꙁꙑ господе свохъ М Мт 15.27 З СК ꙇ ꙁвѣꙁдꙑ наънѫтъ падат съ нбсе М Мк 13.25 З лаꙁаръ ... желааше насꙑтт сѧ отъ крѹпцъ. падаѭштхъ отъ трапеꙁꙑ богатааго М Лк 16.21 З А Падам, хвърлям се. къ ... глѧ. г. помлѹ снъ мо. ѣко на новꙑ мсцѧ бѣсъноетъ сѧ ꙇ ꙁьлѣ страждетъ. мъножцеѭ бо падаетъ на огнь. ꙇ мъножцеѭ въ водѫ М Мт 17.15А Образно. вꙑ же ѣко ловѣі ѹміраете. ї ѣко едінъ отъ кънѩѕь подаете (погр. вм. падаете, Север., с. 110, бел. под линия) СП 81.7 кръстъ въдрѫженъ бꙑвааше. ꙇ юдѣіска гръдꙑні падааше К 10b 12 надѣмъ сꙙ ... на ... ба. же ... падаѭштꙙ нꙑ отꙿ лѣност ѹтврьждатъ С 522.27 2. Срутвам се, събарям се, рухвам онъ же ... рее мъ вьсѣко цсрстве раꙁдѣль сѧ само вь себѣ ꙁапѹстѣатъ. ꙇ домъ на домъ падаатъ М Лк 11.17 З падат на колѣнѹ γονυπετέω Коленича, падам на колене ꙇ прде къ немѹ прокаженъ ... ꙇ на колѣнѹ падаѩ  глѧ емѹ. ѣко аште хоштеш можеш мѧ штстт М Мк 1.40 З А СК падат на лц παραρρίπτω [вар. καταρρίπτω] ἐμαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον Падам по лице, покланям се до земята нъ тъьѭ отъ мѣста до мѣста въ црькв падаѧ на лц свомъ. сповѣдааше сꙙ бѹ съ стенанїмъ С 168.9 падат прѣдъ ногама Падам в краката на някого женꙑ ... мѫштꙙ танꙑѧ врѣдꙑ ... падаахѫ прѣдъ ногама стааго С 557.3—4 Изч М З А СК СП К С Гр πίπτω μεϑίστημι πρὸς πτῶσιν Нвб падам, падна ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Падало МИ БМС Падината МИ Падиняк МИ Падеш МИ ЙЗах,Кюст.кр Падините МИ ЙЗах,Кюст Падалище МИ ЙЗ,МИПан Падалище МИ АМС,Полог Падала МИ Падало МИ Падина МИ СНМБ Падалски ФИ Падешки ФИ Падинярски ФИ СтИл,РЛФИ