Исторически речник
пагѹбьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
пагѹбьнкъ, пагѹбьнкь, пагѹбънкъ, пагѹбънкь, пагѹбнкъ, пагѹбнкьпагѹбьнка, пагѹбънка, пагѹбнкапагѹбьнкѹ, пагѹбънкѹ, пагѹбнкѹпагѹбьнкъ, пагѹбьнкь, пагѹбънкъ, пагѹбънкь, пагѹбнкъ, пагѹбнкьпагѹбьнка, пагѹбънка, пагѹбнкапагѹбьнкомь, пагѹбьнкомъ, пагѹбънкомь, пагѹбънкомъ, пагѹбнкомь, пагѹбнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
пагѹбьнцѣ, пагѹбънцѣ, пагѹбнцѣпагѹбьне, пагѹбъне, пагѹбнепагѹбьнц, пагѹбънц, пагѹбнцпагѹбьнкъ, пагѹбьнкь, пагѹбънкъ, пагѹбънкь, пагѹбнкъ, пагѹбнкьпагѹбьнкомъ, пагѹбьнкомь, пагѹбънкомъ, пагѹбънкомь, пагѹбнкомъ, пагѹбнкомьпагѹбьнкꙑ, пагѹбънкꙑ, пагѹбнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
пагѹбьнкꙑ, пагѹбънкꙑ, пагѹбнкꙑпагѹбьнцѣхъ, пагѹбьнцѣхь, пагѹбънцѣхъ, пагѹбънцѣхь, пагѹбнцѣхъ, пагѹбнцѣхьпагѹбьнка, пагѹбънка, пагѹбнкапагѹбьнкѹ, пагѹбънкѹ, пагѹбнкѹпагѹбьнкома, пагѹбънкома, пагѹбнкома
пагѹбьнкъ м Покварител, развратител бѣ нѣкто преꙁвутеръ ... пагѹбьнкъ обраꙁомъ.  вьсѣкоѧ дꙗвола  врага дѹшь нашхъ хѹлꙑ обрѣтельнкъ пръвꙑ С 186.19 Изч С Гр λοιμός Нвб пагубник НГер ЕтМл БТР