Исторически речник
орьнѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
орьнѣторьнѣѭ, орьнѣѫ, орьнѣѧ, орьнѣюорьнѣш, орьнѣешорьнѣтъ, орьнѣетъ, орьнѣть, орьнѣеть, орьнѣт, орьнѣеторьнѣмъ, орьнѣемъ, орьнѣмь, орьнѣемь, орьнѣм, орьнѣем, орьнѣмо, орьнѣемоорьнѣте, орьнѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
орьнѣѭтъ, орьнѣѫтъ, орьнѣѧтъ, орьнѣютъ, орьнѣѭть, орьнѣѫть, орьнѣѧть, орьнѣють, орьнѣѭт, орьнѣѫт, орьнѣѧт, орьнѣюторьнѣвѣ, орьнѣевѣорьнѣта, орьнѣетаорьнѣте, орьнѣетеорьнѣорьнѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
орьнѣмъ, орьнѣмь, орьнѣморьнѣтеорьнѣвѣорьнѣтаорьнѣхъ, орьнѣхь, орьнѣхорьнѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
орьнѣорьнѣхомъ, орьнѣхомь, орьнѣхом, орьнѣхмꙑорьнѣстеорьнѣшѧ, орьнѣшѫ, орьнѣша, орьнѣше, орьнѣхѫорьнѣховѣорьнѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
орьнѣстеорьнѣахъ, орьнѣхъ, орьнѣахь, орьнѣхь, орьнѣах, орьнѣхорьнѣаше, орьнѣшеорьнѣаше, орьнѣшеорьнѣахомъ, орьнѣхомъ, орьнѣахомь, орьнѣхомь, орьнѣахом, орьнѣхоморьнѣашете, орьнѣшете, орьнѣасте, орьнѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
орьнѣахѫ, орьнѣхѫ, орьнѣахѹ, орьнѣхѹорьнѣаховѣ, орьнѣховѣорьнѣашета, орьнѣшета, орьнѣаста, орьнѣстаорьнѣашете, орьнѣшете, орьнѣасте, орьнѣсте
орьнѣт -орьнѣѭ -орьнѣш св Почернея, потъмнея; придобия черен, нездрав цвят женꙑ ... вьстаꙗхѫ ѹкрѣпьꙗмꙑ ... свѣтьла мѫште лца. прѣжде того дрꙙхла бꙑвъша отъ страст  орънѣвъша С 557.9 Образно. грѣхъ. въ моѭ капь сътворенааго обетьш. тварь рѫкѹ мою ꙁмьжда орьнѣ. ѭже съꙁъдахъ добротѫ. влъкъ мо вьсптан сьнѣдатъ. опѹстѣ раю жтелнъ С 247.18 Изч С Гр ἀμαυρόω орънѣт Нвб Срв очерня ОА ВА АК НГер БТР АР ДА