Исторически речник
оцѣстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оцѣсттоцѣщѫ, оцѣщѹоцѣстшоцѣсттъ, оцѣстть, оцѣсттоцѣстмъ, оцѣстмь, оцѣстм, оцѣстмооцѣстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оцѣстѧтъ, оцѣстѧть, оцѣстѧтоцѣствѣоцѣсттаоцѣсттеоцѣстоцѣст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оцѣстмъ, оцѣстмь, оцѣстмоцѣсттеоцѣствѣоцѣсттаоцѣстхъ, оцѣстхь, оцѣстхоцѣст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оцѣстоцѣстхомъ, оцѣстхомь, оцѣстхом, оцѣстхмꙑоцѣстстеоцѣстшѧ, оцѣстшѫ, оцѣстша, оцѣстше, оцѣстхѫоцѣстховѣоцѣстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оцѣстстеоцѣщаахъ, оцѣщахъ, оцѣщаахь, оцѣщахь, оцѣщаах, оцѣщахоцѣщааше, оцѣщашеоцѣщааше, оцѣщашеоцѣщаахомъ, оцѣщахомъ, оцѣщаахомь, оцѣщахомь, оцѣщаахом, оцѣщахомоцѣщаашете, оцѣщашете, оцѣщаасте, оцѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оцѣщаахѫ, оцѣщахѫ, оцѣщаахѹ, оцѣщахѹоцѣщааховѣ, оцѣщаховѣоцѣщаашета, оцѣщашета, оцѣщааста, оцѣщастаоцѣщаашете, оцѣщашете, оцѣщаасте, оцѣщасте
оцѣстт -оцѣщѫ -оцѣстш св 1. Почистя, изчистя, излъскам ѣще не обратіте сѩ орѫжъе свое оцѣстітъ. лѫкъ своі отъвлѣе  ѹготова і СП 7.13 словеса гнѣ словеса прѣіста. съребро раждежено скѹшѩнъ ꙁемі. а  оцѣштенье (погр. вм. оцѣштено, Север., с. 12b, бел. под линия) седмеріцеѭ СП 11.7 дꙿна осла ръждѫ желѣꙁнѫѭ оцѣсттъ С 399.22 2. Прен. Опростя вина, грях, прегрешение; дам опрощение ѣште мі не ѹдоблѣѭтъгда непороенъ бѫдѫ.  оцѣштѫ сѩ отъ грѣха велка СП 18.14 мені твоего раді гі. ѡцѣсті грѣхъ моі веле бо естъ СП 24.11 Срв. СЕ75а 7—8 бже ... оцѣсті беꙁаконньѣ моѣ СП 50.3 ѡтъвраті ліце твое отъ грѣхъ моіхъ. ї вьсѣ беꙁаконньѣ моѣ оцѣсті СП 50.11 бже ... неъсті нашѩ тꙑ оцѣстіші СП 64.4 тъ же естъ мілостівъ і оцѣст грѣхꙑхъ СП 77.38 славꙑ раді імені твоего гі іꙁбаві нꙑ. ї оцѣсті грѣхꙑ нашѩ імені твоего раді СП 78.9  грѣхъ мрь емѹ да не оцѣстітъ сѩ СП 108.14 молѭ т сѧ гі. ꙁабѫд грѣхꙑ моѩ. ꙇ ост мѧ. ꙇ оцѣст мѧ ꙇменемь твомь СЕ 41а 12 поган ... наꙙшꙙ ... глаголат. съгрѣшхомъ  беꙁаконꙿновахомъ. оцѣст съпасе С 111.1 благословьнъ грꙙдꙑ жрътвѫ собоѭ ꙁа нꙑ прнесетъ.  вьсꙙ оцѣстт грѣхꙑ С 342.8 оцѣстт сѧ Изч СП СЕ С Гр στιλβόω καϑαρίζω ἀποσμήχω; ἱλάσκομαι ἐξιλάσκομαι ἐξαλείφω оцѣстіт ѡцѣстіт Нвб Срв очистя [се] св очиствам [се] несв ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА