Исторически речник
оцѣпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оцѣпатоцѣпаѭ, оцѣпаѫ, оцѣпаѧ, оцѣпаюоцѣпаш, оцѣпаеш, оцѣпаашоцѣпатъ, оцѣпаетъ, оцѣпаатъ, оцѣпать, оцѣпаеть, оцѣпаать, оцѣпат, оцѣпает, оцѣпаатоцѣпамъ, оцѣпаемъ, оцѣпаамъ, оцѣпамь, оцѣпаемь, оцѣпаамь, оцѣпам, оцѣпаем, оцѣпаам, оцѣпамо, оцѣпаемо, оцѣпаамооцѣпате, оцѣпаете, оцѣпаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оцѣпаѭтъ, оцѣпаѫтъ, оцѣпаѧтъ, оцѣпаютъ, оцѣпаѭть, оцѣпаѫть, оцѣпаѧть, оцѣпають, оцѣпаѭт, оцѣпаѫт, оцѣпаѧт, оцѣпаютоцѣпавѣ, оцѣпаевѣ, оцѣпаавѣоцѣпата, оцѣпаета, оцѣпаатаоцѣпате, оцѣпаете, оцѣпаатеоцѣпаоцѣпа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оцѣпамъ, оцѣпамь, оцѣпамоцѣпатеоцѣпавѣоцѣпатаоцѣпахъ, оцѣпахь, оцѣпахоцѣпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оцѣпаоцѣпахомъ, оцѣпахомь, оцѣпахом, оцѣпахмꙑоцѣпастеоцѣпашѧ, оцѣпашѫ, оцѣпаша, оцѣпаше, оцѣпахѫоцѣпаховѣоцѣпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оцѣпастеоцѣпаахъ, оцѣпахъ, оцѣпаахь, оцѣпахь, оцѣпаах, оцѣпахоцѣпааше, оцѣпашеоцѣпааше, оцѣпашеоцѣпаахомъ, оцѣпахомъ, оцѣпаахомь, оцѣпахомь, оцѣпаахом, оцѣпахомоцѣпаашете, оцѣпашете, оцѣпаасте, оцѣпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оцѣпаахѫ, оцѣпахѫ, оцѣпаахѹ, оцѣпахѹоцѣпааховѣ, оцѣпаховѣоцѣпаашета, оцѣпашета, оцѣпааста, оцѣпастаоцѣпаашете, оцѣпашете, оцѣпаасте, оцѣпасте
оцѣпат -оцѣпаѭ -оцѣпаш несв Вцепенявам се, вкаменявам се [от страх, ужас]  нъ ꙗко мрьтвъ оцѣпааше. а дрѹгꙑ ѹжасомъ дръжмъ бѣ.  облѣдѣвъ лежааше С 466.14 Изч С Гр ἀποστηλόομαι Нвб Срв оцепен ’втвърден, вкаменен’ диал ДА