Исторически речник
оцьтьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
оцьтьнъ, оцьтьньоцьтьнаоцьтьнѹоцьтьнъ, оцьтьньоцьтьнаоцьтьномь, оцьтьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
оцьтьнѣоцьтьне, оцьтьнꙑоцьтьноцьтьнъ, оцьтьньоцьтьномъ, оцьтьномьоцьтьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
оцьтьнꙑоцьтьнѣхъ, оцьтьнѣхьоцьтьнаоцьтьнѹоцьтьномаоцьтьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
оцьтьнаоцьтьнѹоцьтьнооцьтьнаоцьтьномь, оцьтьномъоцьтьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
оцьтьнаоцьтьнъ, оцьтьньоцьтьномъ, оцьтьномьоцьтьнаоцьтьнꙑоцьтьнѣхъ, оцьтьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
оцьтьнѣоцьтьнѹоцьтьномаоцьтьнаоцьтьнꙑ, оцьтьнѫоцьтьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
оцьтьнѫ, оцьтьнѹоцьтьноѭ, оцьтьноѫ, оцьтьноѧ, оцьтьноюоцьтьнѣоцьтьнꙑоцьтьнъ, оцьтьньоцьтьнамъ, оцьтьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
оцьтьнꙑоцьтьнамоцьтьнахъ, оцьтьнахьоцьтьнѣоцьтьнѹоцьтьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
оцьтьнꙑ, оцьтьнꙑ, оцьтьнооцьтьнаго, оцьтьнаего, оцьтьнааго, оцьтьнаго, оцьтьного, оцьтьнога, оцьтьнгооцьтьнѹмѹ, оцьтьнѹемѹ, оцьтьнѹѹмѹ, оцьтьнѹмѹ, оцьтьноомѹ, оцьтьномѹ, оцьтьноѹмѹ, оцьтьнмѹоцьтьнꙑ, оцьтьнꙑ, оцьтьнооцьтьнаго, оцьтьнаего, оцьтьнааго, оцьтьнаго, оцьтьного, оцьтьнога, оцьтьнгооцьтьнꙑмь, оцьтьнꙑмь, оцьтьнꙑмъ, оцьтьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
оцьтьнѣмь, оцьтьнѣемь, оцьтьнѣѣмь, оцьтьнѣамь, оцьтьнѣмь, оцьтьнѣмъ, оцьтьнѣемъ, оцьтьнѣѣмъ, оцьтьнѣамъ, оцьтьнѣмъ, оцьтьномь, оцьтьномъоцьтьнꙑ, оцьтьнꙑ, оцьтьнооцьтьноцьтьнꙑхъ, оцьтьнꙑхъ, оцьтьнꙑхь, оцьтьнꙑхь, оцьтьнѣхъ, оцьтьнѣхьоцьтьнꙑмъ, оцьтьнꙑмъ, оцьтьнꙑмь, оцьтьнꙑмь, оцьтьнѣмъ, оцьтьнѣмьоцьтьнꙑѧ, оцьтьнꙑꙗ, оцьтьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
оцьтьнꙑм, оцьтьнꙑмоцьтьнꙑхъ, оцьтьнꙑхъ, оцьтьнꙑхь, оцьтьнꙑхьоцьтьнаꙗ, оцьтьнаа, оцьтьнаѣоцьтьнѹю, оцьтьноюоцьтьнꙑма, оцьтьнꙑмаоцьтьно, оцьтьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
оцьтьнаго, оцьтьнаего, оцьтьнааго, оцьтьнаго, оцьтьного, оцьтьнога, оцьтьнгооцьтьнѹмѹ, оцьтьнѹемѹ, оцьтьнѹѹмѹ, оцьтьнѹмѹ, оцьтьноомѹ, оцьтьномѹ, оцьтьноѹмѹ, оцьтьнмѹоцьтьно, оцьтьноеоцьтьнаго, оцьтьннаего, оцьтьнааго, оцьтьнаго, оцьтьного, оцьтьнога, оцьтьнгооцьтьнꙑмь, оцьтьнꙑмь, оцьтьнꙑмъ, оцьтьнꙑмъоцьтьнѣмь, оцьтьнѣемь, оцьтьнѣѣмь, оцьтьнѣамь, оцьтьнѣмь, оцьтьнѣмъ, оцьтьнѣемъ, оцьтьнѣѣмъ, оцьтьнѣамъ, оцьтьнѣмъ, оцьтьномь, оцьтьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
оцьтьно, оцьтьноеоцьтьнаꙗ, оцьтьнаа, оцьтьнаѣ, оцьтьнаѧоцьтьнꙑхъ, оцьтьнꙑхъ, оцьтьнꙑхь, оцьтьнꙑхь, оцьтьнѣхъ, оцьтьнѣхьоцьтьнꙑмъ, оцьтьнꙑмъ, оцьтьнꙑмь, оцьтьнꙑмь, оцьтьнѣмъ, оцьтьнѣмьоцьтьнаꙗ, оцьтьнаа, оцьтьнаѣ, оцьтьнаѧоцьтьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
оцьтьнꙑхъ, оцьтьнꙑхъ, оцьтьнꙑхь, оцьтьнꙑхьоцьтьнѣоцьтьнѹю, оцьтьноюоцьтьнꙑма, оцьтьнꙑмаоцьтьнаꙗ, оцьтьнаа, оцьтьнаѣ, оцьтьнаѧоцьтьнꙑѧ, оцьтьнꙑꙗ, оцьтьнѫѭ, оцьтьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
оцьтьнѣ, оцьтьнооцьтьнѫѭ, оцьтьнѹю, оцьтьноѭ, оцьтьноюоцьтьнѫѭ, оцьтьноѫ, оцьтьноѧ, оцьтьноюоцьтьнѣоцьтьнꙑѧ, оцьтьнꙑꙗ, оцьтьнꙑеоцьтьнꙑхъ, оцьтьнꙑхъ, оцьтьнѣхъ, оцьтьнꙑхь, оцьтьнꙑхь, оцьтьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
оцьтьнꙑмъ, оцьтьнꙑмъ, оцьтьнѣмъ, оцьтьнꙑмь, оцьтьнꙑмь, оцьтьнѣмьоцьтьнꙑѧ, оцьтьнꙑꙗ, оцьтьнꙑеоцьтьнꙑм, оцьтьнꙑмоцьтьнꙑхъ, оцьтьнꙑхъ, оцьтьнꙑхь, оцьтьнꙑхьоцьтьнѣоцьтьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
оцьтьнꙑма, оцьтьнꙑмаоцьтьнѣ, оцьтьнѣшоцьтьнѣшаоцьтьнѣшѹ, оцьтьнѣшюоцьтьнѣоцьтьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
оцьтьнѣшемь, оцьтьнѣшемъоцьтьнѣшоцьтьнѣоцьтьнѣше, оцьтьнѣшоцьтьнѣшь, оцьтьнѣшъоцьтьнѣшемъ, оцьтьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
оцьтьнѣшѧоцьтьнѣшоцьтьнѣшхъ, оцьтьнѣшхьоцьтьнѣшаоцьтьнѣшѹ, оцьтьнѣшюоцьтьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
оцьтьнѣе, оцьтьнѣ, оцьтьнѣшеоцьтьнѣшаоцьтьнѣшѹ, оцьтьнѣшюоцьтьнѣе, оцьтьнѣ, оцьтьнѣшеоцьтьнѣшаоцьтьнѣшемь, оцьтьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
оцьтьнѣшоцьтьнѣе, оцьтьнѣоцьтьнѣша, оцьтьнѣшоцьтьнѣшь, оцьтьнѣшъоцьтьнѣшемъ, оцьтьнѣшемьоцьтьнѣша, оцьтьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
оцьтьнѣшоцьтьнѣшхъ, оцьтьнѣшхьоцьтьнѣшоцьтьнѣшѹ, оцьтьнѣшюоцьтьнѣшемаоцьтьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
оцьтьнѣшѧ, оцьтьнѣшѫ, оцьтьнѣшеоцьтьнѣшоцьтьнѣшѫ, оцьтьнѣшѧ, оцьтьнѣшѹоцьтьнѣшеѭ, оцьтьнѣшеѫ, оцьтьнѣшеѧ, оцьтьнѣшеюоцьтьнѣшоцьтьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
оцьтьнѣшѧ, оцьтьнѣшѫ, оцьтьнѣшеоцьтьнѣшь, оцьтьнѣшъоцьтьнѣшамъ, оцьтьнѣшамьоцьтьнѣшѧ, оцьтьнѣше, оцьтьнѣшѫоцьтьнѣшамоцьтьнѣшахъ, оцьтьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
оцьтьнѣшоцьтьнѣшѹ, оцьтьнѣшюоцьтьнѣшамаоцьтьнѣ, оцьтьнѣшоцьтьнѣшаго, оцьтьнѣшаего, оцьтьнѣшааго, оцьтьнѣшагооцьтьнѣшѹмѹ, оцьтьнѣшѹемѹ, оцьтьнѣшѹѹмѹ, оцьтьнѣшѹмѹ, оцьтьнѣшюмѹ, оцьтьнѣшюемѹ, оцьтьнѣшюѹмѹ, оцьтьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
оцьтьнѣоцьтьнѣшаго, оцьтьнѣшаего, оцьтьнѣшааго, оцьтьнѣшагооцьтьнѣшмь, оцьтьнѣшмь, оцьтьнѣшмъ, оцьтьнѣшмъоцьтьнѣшмь, оцьтьнѣшмь, оцьтьнѣшмъ, оцьтьнѣшмъоцьтьнѣоцьтьнѣше, оцьтьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
оцьтьнѣшхъ, оцьтьнѣшхъ, оцьтьнѣшхь, оцьтьнѣшхьоцьтьнѣшмъ, оцьтьнѣшмъ, оцьтьнѣшмьоцьтьнѣшѧѧ, оцьтьнѣшее, оцьтьнѣшѫѫоцьтьнѣшм, оцьтьнѣшмоцьтьнѣшхъ, оцьтьнѣшхъ, оцьтьнѣшхьоцьтьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
оцьтьнѣшѹю, оцьтьнѣшююоцьтьнѣшма, оцьтьнѣшмаоцьтьнѣе, оцьтьнѣ, оцьтьнѣшее, оцьтьнѣшеоцьтьнѣшаго, оцьтьнѣшаего, оцьтьнѣшааго, оцьтьнѣшагооцьтьнѣшѹмѹ, оцьтьнѣшѹемѹ, оцьтьнѣшѹѹмѹ, оцьтьнѣшѹмѹ, оцьтьнѣшюмѹ, оцьтьнѣшюемѹ, оцьтьнѣшюѹмѹ, оцьтьнѣшюмѹоцьтьнѣе, оцьтьнѣ, оцьтьнѣшее, оцьтьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
оцьтьнѣшаго, оцьтьнѣшаего, оцьтьнѣшааго, оцьтьнѣшагооцьтьнѣшмь, оцьтьнѣшмь, оцьтьнѣшмъ, оцьтьнѣшмъоцьтьнѣшмь, оцьтьнѣшмь, оцьтьнѣшмъ, оцьтьнѣшмъоцьтьнѣе, оцьтьнѣ, оцьтьнѣшее, оцьтьнѣшеоцьтьнѣшаꙗ, оцьтьнѣшаѣ, оцьтьнѣшаѧоцьтьнѣшхъ, оцьтьнѣшхъ, оцьтьнѣшхь, оцьтьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
оцьтьнѣшмъ, оцьтьнѣшмъ, оцьтьнѣшмьоцьтьнѣшаꙗ, оцьтьнѣшаѣ, оцьтьнѣшаѧоцьтьнѣшм, оцьтьнѣшмоцьтьнѣшхъ, оцьтьнѣшхъ, оцьтьнѣшхьоцьтьнѣшоцьтьнѣшѹю, оцьтьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
оцьтьнѣшма, оцьтьнѣшмаоцьтьнѣшꙗ, оцьтьнѣшѣ, оцьтьнѣшаꙗоцьтьнѣшѧѧ, оцьтьнѣшѧѩ, оцьтьнѣшѫѫ, оцьтьнѣшаѧ, оцьтьнѣшее, оцьтьнѣшеѥоцьтьнѣшоцьтьнѣшѫѫ, оцьтьнѣшѫѭ, оцьтьнѣшѧѧ, оцьтьнѣшѧѩ, оцьтьнѣшююоцьтьнѣшѫѫ, оцьтьнѣшѫѭ, оцьтьнѣшѧѧ, оцьтьнѣшѧѩ, оцьтьнѣшюю, оцьтьнѣшеѭ, оцьтьнѣшеѫ, оцьтьнѣшеѧ, оцьтьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
оцьтьнѣшоцьтьнѣшꙗ, оцьтьнѣшѣоцьтьнѣшѧѧ, оцьтьнѣшѧѩ, оцьтьнѣшѫѫ, оцьтьнѣшаѧ, оцьтьнѣшее, оцьтьнѣшеѥоцьтьнѣшхъ, оцьтьнѣшхъ, оцьтьнѣшхь, оцьтьнѣшхьоцьтьнѣшмъ, оцьтьнѣшмъ, оцьтьнѣшмь, оцьтьнѣшмьоцьтьнѣшѧѧ, оцьтьнѣшѧѩ, оцьтьнѣшѫѫ, оцьтьнѣшаѧ, оцьтьнѣшее, оцьтьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
оцьтьнѣшм, оцьтьнѣшмоцьтьнѣшхъ, оцьтьнѣшхъ, оцьтьнѣшхь, оцьтьнѣшхьоцьтьнѣшоцьтьнѣшѹю, оцьтьнѣшююоцьтьнѣшма, оцьтьнѣшма
оцьтьнъ -ꙑ прил Който има вкус на оцет, оцетен; кисел, неприятен въкѹсхъ оцьта. да раꙁорѫ твоѧ сьмрьт. оцьтьнѫѭ  лютѫѭ ашѫ.  прѧхъ гѫбѫ. да отъмꙑѭ рѫкопсань твого грѣха С 469.22 оцьтьно вно ἐσμυρνισμένος οἶνος Вино, подправено или примесено с миро ꙇ даѣхѫ емѹ пт оцътъно вно. онъ же не прѩтъ М Мк 15.23 З Изч М З С Гр δριμύς оцътънъ оцьтѣнъ Нвб оцетен ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв оцетов, оцетяв, оцедяв, оцедян диал ЕтМл