Исторически речник
отѧжьат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отѧжьатотѧжьаѭ, отѧжьаѫ, отѧжьаѧ, отѧжьаюотѧжьаш, отѧжьаеш, отѧжьаашотѧжьатъ, отѧжьаетъ, отѧжьаатъ, отѧжьать, отѧжьаеть, отѧжьаать, отѧжьат, отѧжьает, отѧжьаатотѧжьамъ, отѧжьаемъ, отѧжьаамъ, отѧжьамь, отѧжьаемь, отѧжьаамь, отѧжьам, отѧжьаем, отѧжьаам, отѧжьамо, отѧжьаемо, отѧжьаамоотѧжьате, отѧжьаете, отѧжьаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отѧжьаѭтъ, отѧжьаѫтъ, отѧжьаѧтъ, отѧжьаютъ, отѧжьаѭть, отѧжьаѫть, отѧжьаѧть, отѧжьають, отѧжьаѭт, отѧжьаѫт, отѧжьаѧт, отѧжьаютотѧжьавѣ, отѧжьаевѣ, отѧжьаавѣотѧжьата, отѧжьаета, отѧжьаатаотѧжьате, отѧжьаете, отѧжьаатеотѧжьаотѧжьа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отѧжьамъ, отѧжьамь, отѧжьамотѧжьатеотѧжьавѣотѧжьатаотѧжьахъ, отѧжьахь, отѧжьахотѧжьа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отѧжьаотѧжьахомъ, отѧжьахомь, отѧжьахом, отѧжьахмꙑотѧжьастеотѧжьашѧ, отѧжьашѫ, отѧжьаша, отѧжьаше, отѧжьахѫотѧжьаховѣотѧжьаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отѧжьастеотѧжьаахъ, отѧжьахъ, отѧжьаахь, отѧжьахь, отѧжьаах, отѧжьахотѧжьааше, отѧжьашеотѧжьааше, отѧжьашеотѧжьаахомъ, отѧжьахомъ, отѧжьаахомь, отѧжьахомь, отѧжьаахом, отѧжьахомотѧжьаашете, отѧжьашете, отѧжьаасте, отѧжьасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отѧжьаахѫ, отѧжьахѫ, отѧжьаахѹ, отѧжьахѹотѧжьааховѣ, отѧжьаховѣотѧжьаашета, отѧжьашета, отѧжьааста, отѧжьастаотѧжьаашете, отѧжьашете, отѧжьаасте, отѧжьасте
отѧжьат -отѧжьаѭ -отѧжьаш св 1. Почувствам се немощен, слаб, болен вовода трокондъ ... дошъдъ же халк҄доньскааго града.  отꙙжьавъ ꙁѣло. не можааше ѹже напрѣждъ поспѣшт. ѧꙁ лютѣш мѹ прбꙑвш  тꙙжꙿш С 561.4—5 2. За слух — отслабна, намалея л не можетъ рее рѫка моꙗ отꙙт васъ. л отꙙжьа слѹхъ мо не ѹслꙑшат С 135.18 Изч С Гр βαρύνομαι отꙙжьат Вж. при отѧготѣт Нвб