Исторически речник
отѧгът  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отѧгътотѧгъѫ, отѧгъѹотѧгъшотѧгътъ, отѧгъть, отѧгътотѧгъмъ, отѧгъмь, отѧгъм, отѧгъмоотѧгъте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отѧгъѧтъ, отѧгъѧть, отѧгъѧтотѧгъвѣотѧгътаотѧгътеотѧгъотѧгъ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отѧгъмъ, отѧгъмь, отѧгъмотѧгътеотѧгъвѣотѧгътаотѧгъхъ, отѧгъхь, отѧгъхотѧгъ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отѧгъотѧгъхомъ, отѧгъхомь, отѧгъхом, отѧгъхмꙑотѧгъстеотѧгъшѧ, отѧгъшѫ, отѧгъша, отѧгъше, отѧгъхѫотѧгъховѣотѧгъста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отѧгъстеотѧгъаахъ, отѧгъахъ, отѧгъаахь, отѧгъахь, отѧгъаах, отѧгъахотѧгъааше, отѧгъашеотѧгъааше, отѧгъашеотѧгъаахомъ, отѧгъахомъ, отѧгъаахомь, отѧгъахомь, отѧгъаахом, отѧгъахомотѧгъаашете, отѧгъашете, отѧгъаасте, отѧгъасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отѧгъаахѫ, отѧгъахѫ, отѧгъаахѹ, отѧгъахѹотѧгъааховѣ, отѧгъаховѣотѧгъаашета, отѧгъашета, отѧгъааста, отѧгъастаотѧгъаашете, отѧгъашете, отѧгъаасте, отѧгъасте
отѧгът -отѧгъѫ -отѧгъш св Налегна, притисна [образно] петръ же  сѫштаа съ нмь бѣахѫ отѧгъен съномь М Лк 9.32 З Изч М З Гр βαρέω Вж. при отѧгъат Нвб