Исторически речник
отььствь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
отььств, отьеств, отьъств, отьств, отььствь, отьествь, отьъствь, отьствьотььствꙗ, отьествꙗ, отьъствꙗ, отьствꙗ, отььства, отьества, отьъства, отьства, отььствьꙗ, отьествьꙗ, отьъствьꙗ, отьствьꙗотььствю, отьествю, отьъствю, отьствю, отььствѹ, отьествѹ, отьъствѹ, отьствѹ, отььствью, отьествью, отьъствью, отьствьюотььствмь, отьъствмь, отьствмь, отььствьмь, отьъствьмь, отьствьмь, отььствмъ, отьъствмъ, отьствмъ, отььствьмъ, отьъствьмъ, отьствьмъ, отььствмь, отьъствмь, отьствмь, отььствмъ, отьъствмъ, отьствмъотььств, отьъств, отьств, отььствь, отьъствь, отьствь, отььств, отьъств, отьствотььствꙗ, отьествꙗ, отьъствꙗ, отьствꙗ, отььства, отьества, отьъства, отьства, отььствьꙗ, отьествьꙗ, отьъствьꙗ, отьствьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
отььств, отьъств, отьств, отььствь, отьъствь, отьствь, отььстве, отьъстве, отьстве, отьствотььствмъ, отьъствмъ, отьствмъ, отььствьмъ, отьъствьмъ, отьствьмъ, отььствмь, отьъствмь, отьствмь, отььствьмь, отьъствьмь, отьствьмь, отььствмъ, отьъствмъ, отьствмъ, отььствмь, отьъствмь, отьствмьотььств, отьъств, отьств, отььствь, отьъствь, отьствь, отььств, отьъств, отьствотььствхъ, отьъствхъ, отьствхъ, отььствьхъ, отьъствьхъ, отьствьхъ, отььствхь, отьъствхь, отьствхь, отььствьхь, отьъствьхь, отьствьхь, отььствхъ, отьъствхъ, отьствхъ, отььствхь, отьъствхь, отьствхьотььств, отьъств, отьств, отььствь, отьъствь, отьствь, отььств, отьъств, отьствотььствю, отьествю, отьъствю, отьствю, отььствѹ, отьествѹ, отьъствѹ, отьствѹ, отььствью, отьествью, отьъствью, отьствью
NnDu
отььствма, отьъствма, отьствма, отььствма, отьъствма, отьствма, отььствма, отьъствма, отьствма
отььствь -ꙗ ср 1. Родно място, отечество съ ... пршедъ въ отььстве свое ѹаше ѩ. на съньмштхъ хъ М Мт 13.54 З А СК ꙇс҃ же рее мъ. нѣстъ пркъ бещьст. тъкмо въ своемь отььств. ꙇ въ домѹ своемь М Мт 13.57 З.Срв. Мк 6.4 М,З;Лк 4.24 М,А, СК;Йо 4.44 М З ꙇ ꙁде отъ тѫдѹ. ꙇ прде въ отеьстве свое. ꙇ по немь дѫ ѹенц его М Мк 6.1  рее къ нмъ. вьсѣко реете м пртъѫ сѭ. бал ꙇсцѣл сѧ самъ. елко слꙑшахомъ бꙑвъшхъ. въ каперънаѹмѣ. сътвор  сьде въ отьств твоемь М Лк 4.23А 2. Род, коляно вьꙁде же осфъ отъ галлеѩ. ꙇꙁ града наꙁаретъска. вь юдеѫ въ градъ двъ. ꙇже нарцаатъ сѧ втлеемъ. ꙁане бѣаше отъ домѹ  отььствѣ давдва М Лк 2.4 З А СК Изч М З А СК Гр πατρίς πατριά отъъстве отььстве отеъстве отеьстве Вж. при отььство Нвб