Исторически речник
отьмьнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отьмьнт*отьмьнѭ*отьмьнш*отьмьнтъ*отьмьнмъ*отьмьнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*отьмьнѧтъ*отьмьнвѣ*отьмьнта*отьмьнте*отьмьн*отьмьн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*отьмьнмъ*отьмьнте*отьмьнвѣ*отьмьнта*отьмьнхъ*отьмьн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*отьмьн*отьмьнхомъ*отьмьнсте*отьмьншѧ*отьмьнховѣ*отьмьнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*отьмьнсте*отьмьнꙗахъ*отьмьнꙗаше*отьмьнꙗаше*отьмьнꙗахомъ*отьмьнꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*отьмьнꙗахѫ*отьмьнꙗаховѣ*отьмьнꙗашета*отьмьнꙗашете
отьмьнт -отьмьнѭ -отьмьнѭ несв отьмьн҄ен същ м мн a) οἱ ἐσκοτισμένοι Тeзи, които са заслепени, объркани ꙁаѹтра гда тьмьнаа сьмрьть. свѣтомъ славꙑ хрстосовꙑ ꙁгꙑбе.  ꙁлатꙑѧ ꙁарꙙ. правьдьно сльньце въ отьмн҄енꙑхъ срьдьцхъ просвѣт С 348.24 b) отьмьн҄енаꙗ същ ж ед [ἡ] ἐσκοτισμένη Тази, която е заслепена, объркана она ... прпаде къ ногама стааго.  ... вьпꙗше. ѹ горе мьнѣ окаанѣ.  отъмн҄енѣ. ѹ горе мьнѣ ꙗко сьнѣдь смъ огнꙗ вѣнааго. ѹ горе мнѣ ꙗко жште (!) смъ дꙗвол҄е С 517.7 Изч С отъмнт Нвб отъмня диал ВА НТ ДА