Исторически речник
отьмт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отьмтотьмлѭ, отьмлѧ, отьмѧ, отьмьѭ, отьмлюотьмшотьмтъ, отьмть, отьмтотьммъ, отьммь, отьмм, отьммоотьмте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отьмѧтъ, отьмѧть, отьмѧтотьмвѣотьмтаотьмтеотьмотьм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отьммъ, отьммь, отьммотьмтеотьмвѣотьмтаотьмхъ, отьмхь, отьмхотьм
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отьмотьмхомъ, отьмхомь, отьмхом, отьмхмꙑотьмстеотьмшѧ, отьмшѫ, отьмша, отьмше, отьмхѫотьмховѣотьмста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отьмсте*отьмлꙗахъ*отьмлꙗаше*отьмлꙗаше*отьмлꙗахомъ*отьмлꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*отьмлꙗахѫ*отьмлꙗаховѣ*отьмлꙗашета*отьмлꙗашете
отьмт -отьмлѭ -отьмш св 1. Помрача, затъмня [образно] събърашꙙ съборъ. да не акꙑ снѣгъ сꙗѭштааго сꙙ бсъра прмѫтъ. нъ да свѣтълꙑ камень ꙗкоже мьнѣшꙙ. невѣрьствмъ отъмꙙтъ С 385.20 2. Заслепя, объркам не вѣс то продаш їюдо. отъмло тꙙ стъ сьребролюбьства пꙗньство С 425.28 Изч С Гр σκοτίζω σκοτόω Вж. при отьмьнт Нвб