Исторически речник
отъꙗдъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
отъꙗдъ, отъꙗдьотъꙗдаотъꙗдѹ, отъꙗдовотъꙗдъ, отъꙗдьотъꙗдаотъꙗдомь, отъꙗдомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
отъꙗдѣотъꙗдеотъꙗд, отъꙗдовеотъꙗдъ, отъꙗдь, отъꙗдовъ, отъꙗдовьотъꙗдомъ, отъꙗдомь, отъꙗдовомъ, отъꙗдовомьотъꙗдꙑ, отъꙗдовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
отъꙗдꙑ, отъꙗдовꙑ, отъꙗдъмотъꙗдѣхъ, отъꙗдѣхь, отъꙗдохъ, отъꙗдохь, отъꙗдовохъ, отъꙗдовохьотъꙗдаотъꙗдѹотъꙗдома
отъꙗдъ м Противоотрова, лечебно средство, лекарство поміловавъ прѣльштенꙑѩ творць. дрѣво отъѣдъ. дрѣвънѹмѹ родѹ даетъ. ꙇ страсть въведе ісцѣленье. наслѣдованье страсті. ꙇ на дрьжѧштаго съмрьть. ѹорѫжꙇ съмрьть. побѣждъшааго трѹд К 10а 39 Изч К Гр ἀντιφάρμακον Нвб Срв яд ’отрова’