Исторически речник
отъцвст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъцвстотъцвьтѫ, отъцьвтѫ, отъцвьтѹ, отъцьвтѹотъцвьтеш, отъцьвтешотъцвьтетъ, отъцьвтетъ, отъцвьтеть, отъцьвтеть, отъцвьтет, отъцьвтетотъцвьтемъ, отъцьвтемъ, отъцвьтемь, отъцьвтемь, отъцвьтем, отъцьвтем, отъцвьтемо, отъцьвтемоотъцвьтете, отъцьвтете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъцвьтѫтъ, отъцьвтѫтъ, отъцвьтѹтъ, отъцьвтѹтъ, отъцвьтѫть, отъцьвтѫть, отъцвьтѹть, отъцьвтѹть, отъцвьтѫт, отъцьвтѫт, отъцвьтѹт, отъцьвтѹтотъцвьтевѣ, отъцьвтевѣотъцвьтета, отъцьвтетаотъцвьтете, отъцьвтетеотъцвьтотъцвьт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъцвьтѣмъ, отъцвьтѣмь, отъцвьтѣмотъцвьтѣтеотъцвьтѣвѣотъцвьтѣтаотъцвсъ, отъцвьтохъ, отъцвсь, отъцвьтохь, отъцвьтохотъцвьте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъцвьтеотъцвсомъ, отъцвьтохомъ, отъцвсомь, отъцвьтохомь, отъцвьтохомотъцвсте, отъцвьтостеотъцвсѧ, отъцвшѧ, отъцвьтошѧ, отъцвьтошѫ, отъцвша, отъцвьтоша, отъцвше, отъцвьтошеотъцвсовѣ, отъцвьтоховѣотъцвста, отъцвьтоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъцвсте, отъцвьтостеотъцвьтѣахъ, отъцьвтѣхъ, отъцвьтѣахь, отъцьвтѣхь, отъцвьтѣах, отъцьвтѣхотъцвьтѣаше, отъцьвтѣшеотъцвьтѣаше, отъцьвтѣшеотъцвьтѣахомъ, отъцьвтѣхомъ, отъцвьтѣахомь, отъцьвтѣхомь, отъцвьтѣахом, отъцьвтѣхомотъцвьтѣашете, отъцьвтѣшете, отъцвьтѣасте, отъцьвтѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъцвьтѣахѫ, отъцьвтѣхѫ, отъцвьтѣахѹ, отъцьвтѣхѹотъцвьтѣаховѣ, отъцьвтѣховѣотъцвьтѣашета, отъцьвтѣшета, отъцвьтѣаста, отъцьвтѣстаотъцвьтѣашете, отъцьвтѣшете, отъцвьтѣасте, отъцьвтѣсте
отъцвст -отъцвьтѫ -отъцвьтеш св Прецъфтя, увяхнат ми цветовете лкъ ѣко трава дньего. ѣко цвѣтъ тако отъцвьтетъ СП 102.15 Изч СП Гр ἐξανϑέω Нвб Срв отцъфтя ОА