Исторически речник
отъѹмꙑт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъѹмꙑтотъѹмꙑѭ, отъѹмꙑѫ, отъѹмꙑѧ, отъѹмꙑюотъѹмꙑш, отъѹмꙑешотъѹмꙑтъ, отъѹмꙑетъ, отъѹмꙑть, отъѹмꙑеть, отъѹмꙑт, отъѹмꙑетотъѹмꙑмъ, отъѹмꙑемъ, отъѹмꙑмь, отъѹмꙑемь, отъѹмꙑм, отъѹмꙑем, отъѹмꙑмо, отъѹмꙑемоотъѹмꙑте, отъѹмꙑете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъѹмꙑѭтъ, отъѹмꙑѫтъ, отъѹмꙑѧтъ, отъѹмꙑютъ, отъѹмꙑѭть, отъѹмꙑѫть, отъѹмꙑѧть, отъѹмꙑють, отъѹмꙑѭт, отъѹмꙑѫт, отъѹмꙑѧт, отъѹмꙑютотъѹмꙑвѣ, отъѹмꙑевѣотъѹмꙑта, отъѹмꙑетаотъѹмꙑте, отъѹмꙑетаотъѹмꙑ, отъѹмꙑ, отъѹмъотъѹмꙑ, отъѹмꙑ, отъѹмъ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъѹмꙑмъ, отъѹмꙑꙗмъ, отъѹмꙑамъ, отъѹмꙑѣмъ, отъѹмꙑмь, отъѹмꙑꙗмь, отъѹмꙑѣмь, отъѹмꙑм, отъѹмꙑꙗм, отъѹмꙑѣмотъѹмꙑте, отъѹмꙑꙗте, отъѹмꙑате, отъѹмꙑѣтеотъѹмꙑвѣ, отъѹмꙑꙗвѣ, отъѹмꙑавѣ, отъѹмꙑѣвѣотъѹмꙑта, отъѹмꙑꙗта, отъѹмꙑѣта, отъѹмꙑатеотъѹмꙑхъ, отъѹмꙑхь, отъѹмꙑхотъѹмꙑ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъѹмꙑотъѹмꙑхомъ, отъѹмꙑхомь, отъѹмꙑхом, отъѹмꙑхмꙑотъѹмꙑстеотъѹмꙑшѧ, отъѹмꙑшѫ, отъѹмꙑша, отъѹмꙑше, отъѹмꙑхѫотъѹмꙑховѣотъѹмꙑста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъѹмꙑсте, отъѹмꙑстаотъѹмꙑꙗахъ, отъѹмꙑꙗхъ, отъѹмꙑаахъ, отъѹмꙑахъ, отъѹмꙑꙗахь, отъѹмꙑꙗхь, отъѹмꙑаахь, отъѹмꙑахь, отъѹмꙑꙗах, отъѹмꙑꙗх, отъѹмꙑаах, отъѹмꙑах, отъѹмꙑѧхъ, отъѹмꙑѧхь, отъѹмꙑѧхотъѹмꙑꙗаше, отъѹмꙑꙗше, отъѹмꙑааше, отъѹмꙑаше, отъѹмꙑѧшеотъѹмꙑꙗаше, отъѹмꙑꙗше, отъѹмꙑааше, отъѹмꙑаше, отъѹмꙑѧшеотъѹмꙑꙗахомъ, отъѹмꙑꙗхомъ, отъѹмꙑаахомъ, отъѹмꙑахомъ, отъѹмꙑꙗахомь, отъѹмꙑꙗхомь, отъѹмꙑаахомь, отъѹмꙑахомь, отъѹмꙑꙗахом, отъѹмꙑꙗхом, отъѹмꙑаахом, отъѹмꙑахом, отъѹмꙑѧхомъ, отъѹмꙑѧхомь, отъѹмꙑѧхомотъѹмꙑꙗашете, отъѹмꙑꙗшете, отъѹмꙑаашете, отъѹмꙑашете, отъѹмꙑꙗасте, отъѹмꙑꙗсте, отъѹмꙑаасте, отъѹмꙑасте, отъѹмꙑѧшете, отъѹмꙑѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъѹмꙑꙗахѫ, отъѹмꙑꙗхѫ, отъѹмꙑꙗахѹ, отъѹмꙑꙗхѹ, отъѹмꙑаахѫ, отъѹмꙑахѫ, отъѹмꙑаахѹ, отъѹмꙑахѹ, отъѹмꙑѧхѹотъѹмꙑꙗаховѣ, отъѹмꙑꙗховѣ, отъѹмꙑааховѣ, отъѹмꙑаховѣ, отъѹмꙑѧховѣотъѹмꙑꙗашета, отъѹмꙑꙗшета, отъѹмꙑаашета, отъѹмꙑашета, отъѹмꙑꙗаста, отъѹмꙑꙗста, отъѹмꙑааста, отъѹмꙑаста, отъѹмꙑѧшета, отъѹмꙑѧстаотъѹмꙑꙗашете, отъѹмꙑꙗшете, отъѹмꙑаашете, отъѹмꙑашете, отъѹмꙑꙗасте, отъѹмꙑꙗсте, отъѹмꙑаасте, отъѹмꙑасте, отъѹмꙑѧшете, отъѹмꙑѧсте
отъѹмꙑт -отъѹмꙑѭ -отъѹмꙑш несв Отбивам, отблъсквам [нападение], съпротивлявам се ѹꙁьрѣвъ льва съпꙙшта. малꙑ ѹбоꙗ сꙙ ... ꙗкоже ѹбо ношть  дьнь вьслѣдѹѭшта  не отъстѫпаѭшта.  ратьнкомъ отъѹмꙑѭшта льва. вдѣ благодарьствьнꙑѧ пѣсн въсꙑлааше богѹ С 292.30 Изч С Гр ἀμύνομαι Нвб Ø