Исторически речник
отътѫдѫ  
отътѫдѫ нареч Оттам, от онова място ꙇ бꙑстъ егда съвръш съ. ꙁаповѣдаѩ обѣма на десѧте ѹенкома свома. прѣде отъ тѫдѫ ѹтъ. ꙇ проповѣдатъ въ градѣхъ хъ М Мт 11.1 ꙇ елко аште не прмѫтъ васъ. н послѹшаѭтъ васъ. ꙇсходѧште отъ тѫдѫ отътрѧсѣте прахъ же естъ подъ ногам вашм въ съвѣдѣтельство мъ М Мк 6.11 ꙇ отъ тѫдѫ шедъше дѣахѫ скоꙁѣ галлеѭ. ꙇ не хотѣаше да къто ѹвѣстъ М Мк 9.30 междю нам  вам. пропадь велѣ ѹтвръд сѧ. ѣко да хотѧште мнѫт отъ сѫдѹ къ вамъ не въꙁмагаѭтъ. н же отъ тѫдѫ къ намъ прѣходѧтъ М Лк 16.26 Изч М Гр ἐκεῖϑεν отъ тѫдѫ Вж. при отътѫдѹ Нвб