Исторически речник
отътѧꙁат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отътѧꙁат сѧотътѧꙁаѭ, отътѧꙁаѫ, отътѧꙁаѧ, отътѧꙁаюотътѧꙁаш, отътѧꙁаеш, отътѧꙁаашотътѧꙁатъ, отътѧꙁаетъ, отътѧꙁаатъ, отътѧꙁать, отътѧꙁаеть, отътѧꙁаать, отътѧꙁат, отътѧꙁает, отътѧꙁаатотътѧꙁамъ, отътѧꙁаемъ, отътѧꙁаамъ, отътѧꙁамь, отътѧꙁаемь, отътѧꙁаамь, отътѧꙁам, отътѧꙁаем, отътѧꙁаам, отътѧꙁамо, отътѧꙁаемо, отътѧꙁаамоотътѧꙁате, отътѧꙁаете, отътѧꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отътѧꙁаѭтъ, отътѧꙁаѫтъ, отътѧꙁаѧтъ, отътѧꙁаютъ, отътѧꙁаѭть, отътѧꙁаѫть, отътѧꙁаѧть, отътѧꙁають, отътѧꙁаѭт, отътѧꙁаѫт, отътѧꙁаѧт, отътѧꙁаютотътѧꙁавѣ, отътѧꙁаевѣ, отътѧꙁаавѣотътѧꙁата, отътѧꙁаета, отътѧꙁаатаотътѧꙁате, отътѧꙁаете, отътѧꙁаатеотътѧꙁаотътѧꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отътѧꙁамъ, отътѧꙁамь, отътѧꙁамотътѧꙁатеотътѧꙁавѣотътѧꙁатаотътѧꙁахъ, отътѧꙁахь, отътѧꙁахотътѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отътѧꙁаотътѧꙁахомъ, отътѧꙁахомь, отътѧꙁахом, отътѧꙁахмꙑотътѧꙁастеотътѧꙁашѧ, отътѧꙁашѫ, отътѧꙁаша, отътѧꙁаше, отътѧꙁахѫотътѧꙁаховѣотътѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отътѧꙁастеотътѧꙁаахъ, отътѧꙁахъ, отътѧꙁаахь, отътѧꙁахь, отътѧꙁаах, отътѧꙁахотътѧꙁааше, отътѧꙁашеотътѧꙁааше, отътѧꙁашеотътѧꙁаахомъ, отътѧꙁахомъ, отътѧꙁаахомь, отътѧꙁахомь, отътѧꙁаахом, отътѧꙁахомотътѧꙁаашете, отътѧꙁашете, отътѧꙁаасте, отътѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отътѧꙁаахѫ, отътѧꙁахѫ, отътѧꙁаахѹ, отътѧꙁахѹотътѧꙁааховѣ, отътѧꙁаховѣотътѧꙁаашета, отътѧꙁашета, отътѧꙁааста, отътѧꙁастаотътѧꙁаашете, отътѧꙁашете, отътѧꙁаасте, отътѧꙁасте
отътѧꙁат сѧ -отътѧꙁаѭ сѧ -отътѧꙁаш сѧ несв Отлагам, протакам, бавя се; колебая се колко стъ въ васъ помꙑшлꙗѭште го обраꙁъ вдѣт. тъьѭ нъ і бꙑт вь н҄ь моштъно стъ аште подвжемъ сꙙ. не отътꙙꙁамъ сꙙ ѹбо С 383.18—19 Изч С Гр ἀναβάλλομαι отътꙙꙁат сѧ Нвб Ø