Исторически речник
отътѹдѣ  
отътѹдѣ нареч Оттам, от онова място ꙇ слꙑшавъ с. отде отъ тѹдѣ въ корабл. въ пѹсто мѣсто еднъ М Мт 14.13 ꙇ шедъ отъ тѹдѣ с. отде въ странѫ тѹрьскѫ  сѵдонъскѫ М Мт 15.21 ꙇ пршедъ отъ тѹдѣ с. ꙇде пр мор галлѣсцѣмъ. ꙇ въшедъ на горѫ сѣде тѹ М Мт 15.29 ꙇ въꙁложъ на нѧ рѫцѣ отде отъ тѹдѣ М Мт 19.15 ꙇ сѫд тѧ прѣдастъ слѹѕѣ.  слѹга тѧ въсадтъ въ темьнцѫ. глѭ тебѣ не маш ꙁт отъ тѹдѣ. доньдеже  послѣдьн трьхьть въꙁдас М Лк 12.59 Изч М Гр ἐκεῖϑεν отъ тѹдѣ Вж. при отътѫдѹ Нвб