Исторически речник
отътѹдѹ  
отътѹдѹ нареч Оттам, от онова място ꙇ рее къ нмъ. нъсоже не вьꙁемлѣте на пѫть. н жъꙁла ні прꙑ. н хлѣба н съребра. н дъвою рꙁѹ мѣт. ꙇ въ ньже домъ въндете тѹ прѣбꙑвате. ꙇ отъ тѹдѹ сходте М Лк 9.4 хотѣхъ патріарховѫ бесѣдѫ къ вамъ. простърѣті. ꙇ отъ то[..] (погр. вм. отътѫдѹ, А. Достал, Инедекс, с. 390) дховъноѭ пі [...] мъ въдат К 3а 28 Изч М К Гр ἐκεῖϑεν отъ тѹдѹ Вж. при отътѫдѹ Нвб