Исторически речник
отътрѣбт  
отътрѣбт [С 299.7—8] вж отрѣбт