Исторически речник
отъсѣень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
отъсѣен, отъсѣеньотъсѣенꙗ, отъсѣена, отъсѣеньꙗотъсѣеню, отъсѣенѹ, отъсѣеньюотъсѣенмь, отъсѣеньмь, отъсѣенмъ, отъсѣеньмъ, отъсѣенмь, отъсѣенмъотъсѣен, отъсѣень, отъсѣенотъсѣенꙗ, отъсѣена, отъсѣеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
отъсѣен, отъсѣень, отъсѣенеотъсѣенмъ, отъсѣеньмъ, отъсѣенмь, отъсѣеньмь, отъсѣенмъ, отъсѣенмь, отъсѣеномъ, отъсѣенамъотъсѣен, отъсѣень, отъсѣен, отъсѣенмотъсѣенхъ, отъсѣеньхъ, отъсѣенхь, отъсѣеньхь, отъсѣенхъ, отъсѣенхьотъсѣен, отъсѣеньотъсѣеню, отъсѣенѹ, отъсѣенью
NnDu
отъсѣенма, отъсѣеньма, отъсѣенма, отъсѣенма
отъсѣень -ꙗ ср беꙁ отъсѣеньꙗ ἀλατόμητος Недокоснат, необработен не сътѫж мар ... не шт како да не тебе врѣдтъ свѣтъ. не мꙙт ковьегомъ. да не кладеш же вь н҄емъ. бес порока съсѫдъ ... беꙁъ рътога стаꙗ. беꙁъ отъсѣенꙗ камꙑ С 243.6 Изч С отъсѣен Нвб отсечение остар ВА Срв отсичане