Исторически речник
отъсꙑлат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъсꙑлатотъсꙑлаѭ, отъсꙑлаѫ, отъсꙑлаѧ, отъсꙑлаюотъсꙑлаш, отъсꙑлаеш, отъсꙑлаашотъсꙑлатъ, отъсꙑлаетъ, отъсꙑлаатъ, отъсꙑлать, отъсꙑлаеть, отъсꙑлаать, отъсꙑлат, отъсꙑлает, отъсꙑлаатотъсꙑламъ, отъсꙑлаемъ, отъсꙑлаамъ, отъсꙑламь, отъсꙑлаемь, отъсꙑлаамь, отъсꙑлам, отъсꙑлаем, отъсꙑлаам, отъсꙑламо, отъсꙑлаемо, отъсꙑлаамоотъсꙑлате, отъсꙑлаете, отъсꙑлаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъсꙑлаѭтъ, отъсꙑлаѫтъ, отъсꙑлаѧтъ, отъсꙑлаютъ, отъсꙑлаѭть, отъсꙑлаѫть, отъсꙑлаѧть, отъсꙑлають, отъсꙑлаѭт, отъсꙑлаѫт, отъсꙑлаѧт, отъсꙑлаютотъсꙑлавѣ, отъсꙑлаевѣ, отъсꙑлаавѣотъсꙑлата, отъсꙑлаета, отъсꙑлаатаотъсꙑлате, отъсꙑлаете, отъсꙑлаатеотъсꙑлаотъсꙑла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъсꙑламъ, отъсꙑламь, отъсꙑламотъсꙑлатеотъсꙑлавѣотъсꙑлатаотъсꙑлахъ, отъсꙑлахь, отъсꙑлахотъсꙑла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъсꙑлаотъсꙑлахомъ, отъсꙑлахомь, отъсꙑлахом, отъсꙑлахмꙑотъсꙑластеотъсꙑлашѧ, отъсꙑлашѫ, отъсꙑлаша, отъсꙑлаше, отъсꙑлахѫотъсꙑлаховѣотъсꙑласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъсꙑластеотъсꙑлаахъ, отъсꙑлахъ, отъсꙑлаахь, отъсꙑлахь, отъсꙑлаах, отъсꙑлахотъсꙑлааше, отъсꙑлашеотъсꙑлааше, отъсꙑлашеотъсꙑлаахомъ, отъсꙑлахомъ, отъсꙑлаахомь, отъсꙑлахомь, отъсꙑлаахом, отъсꙑлахомотъсꙑлаашете, отъсꙑлашете, отъсꙑлаасте, отъсꙑласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъсꙑлаахѫ, отъсꙑлахѫ, отъсꙑлаахѹ, отъсꙑлахѹотъсꙑлааховѣ, отъсꙑлаховѣотъсꙑлаашета, отъсꙑлашета, отъсꙑлааста, отъсꙑластаотъсꙑлаашете, отъсꙑлашете, отъсꙑлаасте, отъсꙑласте
отъсꙑлат -отъсꙑлаѭ -отъсꙑлаш несв 1. Отхвърлям, не признавам ꙇ ові съвѧꙁавъше ха. отъсꙑлахѫ. а ꙇже отъ поганъ. ꙇнодшъно его прімахѫ К 13b 17—18 Срв. С450.25 2. Изпращам, пращам касааше сꙙ сѹсѣ рѫцѣ.  тъгда жде на слꙋжьбѫ отъсꙑлааше. сльнъ дѣломъ С 476.23 Изч К С Гр ἀποπέμπω [вар. ἀποπέμπομαι] Нвб Ø