Исторически речник
отъстоꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъстоꙗтотъстоѭ, отъстоѧ, отъстоѫ, отъстоюотъстошотъстотъ, отъстоть, отъстототъстомъ, отъстомь, отъстом, отъстомоотъстоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъстоѧтъ, отъстоѧть, отъстоѧтотъстовѣотъстотаотъстотеотъстоотъсто
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъстомъ, отъстомь, отъстомотъстотеотъстовѣотъстотаотъстоꙗхъ, отъстоꙗхь, отъстоꙗхотъстоꙗ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъстоꙗотъстоꙗхомъ, отъстоꙗхомь, отъстоꙗхом, отъстоꙗхмꙑотъстоꙗстеотъстоꙗшѧ, отъстоꙗшѫ, отъстоꙗша, отъстоꙗше, отъстоꙗхѫотъстоꙗховѣотъстоꙗста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъстоꙗстеотъстоꙗахъ, отъстоѣахъ, отъстоꙗхъ, отъстоѣхъ, отъстоахъ, отъстоѧхъ, отъстоꙗахь, отъстоѣахь, отъстоꙗхь, отъстоѣхь, отъстоахь, отъстоѧь, отъстоꙗах, отъстоѣах, отъстоꙗх, отъстоѣх, отъстоах, отъстоѧхотъстоꙗаше, отъстоѣаше, отъстоꙗше, отъстоѣше, отъстоаше, отъстоѧшеотъстоꙗаше, отъстоѣаше, отъстоꙗше, отъстоѣше, отъстоаше, отъстоѧшеотъстоꙗахомъ, отъстоѣахомъ, отъстоꙗхомъ, отъстоѣхомъ, отъстоахомъ, отъстоѧхомъ, отъстоꙗахомь, отъстоѣахомь, отъстоꙗхомь, отъстоѣхомь, отъстоахомь, отъстоѧхомь, отъстоꙗахом, отъстоѣахом, отъстоꙗхом, отъстоѣхом, отъстоахом, отъстоѧхомотъстоꙗашете, отъстоѣашете, отъстоꙗшете, отъстоѣшете, отъстоашете, отъстоꙗасте, отъстоѣасте, отъстоꙗсте, отъстоѣсте, отъстоасте, отъстоѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъстоꙗахѫ, отъстоѣахѫ, отъстоꙗхѫ, отъстоѣхѫ, отъстоахѫ, отъстоѧхѫотъстоꙗаховѣ, отъстоѣаховѣ, отъстоꙗховѣ, отъстоѣховѣ, отъстоаховѣ, отъстоѧховѣотъстоꙗашета, отъстоѣашета, отъстоꙗшета, отъстоѣшета, отъстоашета, отъстоꙗаста, отъстоѣаста, отъстоꙗста, отъстоѣста, отъстоаста, отъстоѧстаотъстоꙗашете, отъстоѣашете, отъстоꙗшете, отъстоѣшете, отъстоашете, отъстоꙗасте, отъстоѣасте, отъстоꙗсте, отъстоѣсте, отъстоасте, отъстоѧсте
отъстоꙗт -отъстоѭ -отъстош несв Отстоя, отдалечен съм на определено разстояние ꙇ се дъва отъ нхъ бѣсте дѫшта въ тъжде день. вь весь отъстоѩштѫ стад шесть десѧтъ отъ ꙇма. еже мѧ емаѹсъ М Лк 24.13 З А вьскѫѭ гі отъстоѣ далее. прѣꙁьріші вь благо врѣмѩ вь пеалехъ СП 9.22 ель далее отъстоѩтъ вьстоці отъ ꙁападъ. ѹдалілъ естъ отъ насъ беꙁаконньѣ наша СП 102.12 хъже тано дож  до нꙑнꙗ прѣбꙑваатъ дѣло. въ пештерѣ ꙗже маломъ отъстоꙗше отъ хꙑꙁнꙑ го С 274.19—20 Образно. прблжаѭтъ сѧ мьнѣ лѭдъе (!) с ѹстꙑ свом.  ѹстънам ьтѫтъ мѧ. а срдце хъ далее отъстотъ отъ мене М Мт 15.8 З.Срв. Мк 7.6 М З да нікꙑже ѹбо отъ владꙑкъ. отъ непріѣꙁні. обладанъ съ ѹстънама своꙇма. ꙇсповѣдаѩ себе вѣрна срдцемь. далее отъстоітъ ба К 2b 29 Изч М З А СП К С Гр ἀπέχω ἀφίσταμαι Нвб отстоя ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР РРОДД ДА