Исторически речник
отъставт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъставтотъставлѭ, отъставлѧ, отъставѧ, отъставьѭ, отъставлюотъставшотъставтъ, отъставть, отъставтотъставмъ, отъставмь, отъставм, отъставмоотъставте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъставѧтъ, отъставѧть, отъставѧтотъставвѣотъставтаотъставтеотъставотъстав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъставмъ, отъставмь, отъставмотъставтеотъставвѣотъставтаотъставхъ, отъставхь, отъставхотъставов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъставовотъставхомъ, отъставхомь, отъставхом, отъставхмꙑотъставстеотъставшѧ, отъставшѫ, отъставша, отъставше, отъставхѫотъставховѣотъставста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъставстеотъставлꙗахъ, отъставлꙗхъ, отъставьꙗхъ, отъставлѣахъ, отъставлѣхъ, отъставѣахъ, отъставѣхъ, отъставлѧахъ, отъставлѧхъ, отъставѧахъ, отъставѧхъ, отъставлꙗахь, отъставлꙗхь, отъставьꙗхь, отъставлѣахь, отъставлѣхь, отъставѣахь, отъставѣхь, отъставлѧахь, отъставлѧхь, отъставѧахь, отъставѧхь, отъставлꙗах, отъставлꙗх, отъставьꙗх, отъставлѣах, отъставлѣх, отъставѣах, отъставѣх, отъставлѧах, отъставлѧх, отъставѧах, отъставѧхотъставлꙗаше, отъставлꙗше, отъставьꙗше, отъставлѣаше, отъставлѣше, отъставѣаше, отъставѣше, отъставлѧаше, отъставлѧше, отъставѧаше, отъставѧшеотъставлꙗаше, отъставлꙗше, отъставьꙗше, отъставлѣаше, отъставлѣше, отъставѣаше, отъставѣше, отъставлѧаше, отъставлѧше, отъставѧаше, отъставѧшеотъставлꙗахомъ, отъставлꙗхомъ, отъставьꙗхомъ, отъставлѣахомъ, отъставлѣхомъ, отъставѣахомъ, отъставѣхомъ, отъставлѧахомъ, отъставлѧхомъ, отъставѧахомъ, отъставѧхомъ, отъставлꙗахомь, отъставлꙗхомь, отъставьꙗхомь, отъставлѣахомь, отъставлѣхомь, отъставѣахомь, отъставѣхомь, отъставлѧахомь, отъставлѧхомь, отъставѧахомь, отъставѧхомь, отъставлꙗахом, отъставлꙗхом, отъставьꙗхом, отъставлѣахом, отъставлѣхом, отъставѣахом, отъставѣхом, отъставлѧахом, отъставлѧхом, отъставѧахом, отъставѧхомотъставлꙗашете, отъставлꙗшете, отъставьꙗшете, отъставлѣашете, отъставлѣшете, отъставѣашете, отъставѣшете, отъставлꙗасте, отъставлꙗсте, отъставьꙗсте, отъставлѣасте, отъставлѣсте, отъставѣасте, отъставѣсте, отъставлѧасте, отъставлѧсте, отъставѧасте, отъставѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъставлꙗахѫ, отъставлꙗхѫ, отъставьꙗхѫ, отъставлѣахѫ, отъставлѣхѫ, отъставѣахѫ, отъставѣхѫ, отъставлꙗахѹ, отъставлꙗхѹ, отъставьꙗхѹ, отъставлѣахѹ, отъставлѣхѹ, отъставѣахѹ, отъставѣхѹ, отъставлѧахѹ, отъставлѧхѹ, отъставѧахѹ, отъставѧхѹотъставлꙗаховѣ, отъставлꙗховѣ, отъставьꙗховѣ, отъставлѣаховѣ, отъставлѣховѣ, отъставѣаховѣ, отъставѣховѣ, отъставлѧаховѣ, отъставлѧховѣ, отъставѧаховѣ, отъставѧховѣотъставлꙗашета, отъставлꙗшета, отъставьꙗшета, отъставлѣашета, отъставлѣшета, отъставѣашета, отъставѣшета, отъставлꙗаста, отъставлꙗста, отъставьꙗста, отъставлѣаста, отъставлѣста, отъставѣаста, отъставѣста, отъставлѧаста, отъставлѧста, отъставѧаста, отъставѧстаотъставлꙗашете, отъставлꙗшете, отъставьꙗшете, отъставлѣашете, отъставлѣшете, отъставѣашете, отъставѣшете, отъставлꙗасте, отъставлꙗсте, отъставьꙗсте, отъставлѣасте, отъставлѣсте, отъставѣасте, отъставѣсте, отъставлѧасте, отъставлѧсте, отъставѧасте, отъставѧсте
отъставт -отъставлѭ -отъставш св Отстраня, изместя, махна рее же вь себѣ прставьнкъ домѹ ... раꙁѹмѣхъ ьто сътворѫ. егда отъставл҄енъ бѫдѫ отъ строеньѣ домѹ. прмѫтъ мѧ въ домꙑ своѩ З Лк 16.4 Отдалеча, отклоня [образно]. пѫть неправъдꙑ отъстав отъ мене. ї ꙁакономь твоїмь помлѹї мѩ СП 118.29 Изч З СП Гр μεϑίστημι ἀφίστημι Нвб Срв отставлям остар ВА