Исторически речник
отърѣꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отърѣꙁатотърѣжѫ, отърѣжѹотърѣжешотърѣжетъ, отърѣжеть, отърѣжетотърѣжемъ, отърѣжемь, отърѣжем, отърѣжемоотърѣжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отърѣжѫтъ, отърѣжѹтъ, отърѣжѫть, отърѣжѹть, отърѣжѫт, отърѣжѹтотърѣжевѣотърѣжетаотърѣжетеотърѣжотърѣж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отърѣжмъ, отърѣжѣмъ, отърѣжамъ, отърѣжмь, отърѣжѣмь, отърѣжамь, отърѣжм, отърѣжѣм, отърѣжамотърѣжте, отърѣжѣте, отърѣжатеотърѣжвѣ, отърѣжѣвѣ, отърѣжавѣотърѣжта, отърѣжѣта, отърѣжатаотърѣꙁахъ, отърѣꙁахь, отърѣꙁахотърѣꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отърѣꙁаотърѣꙁахомъ, отърѣꙁахомь, отърѣꙁахом, отърѣꙁахмꙑотърѣꙁастеотърѣꙁашѧ, отърѣꙁашѫ, отърѣꙁаша, отърѣꙁаше, отърѣꙁахѫотърѣꙁаховѣотърѣꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отърѣꙁастеотърѣꙁаахъ, отърѣꙁахъ, отърѣꙁаахь, отърѣꙁахь, отърѣꙁаах, отърѣꙁахотърѣꙁааше, отърѣꙁашеотърѣꙁааше, отърѣꙁашеотърѣꙁаахомъ, отърѣꙁахомъ, отърѣꙁаахомь, отърѣꙁахомь, отърѣꙁаахом, отърѣꙁахомотърѣꙁаашете, отърѣꙁашете, отърѣꙁаасте, отърѣꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отърѣꙁаахѫ, отърѣꙁахѫ, отърѣꙁаахѹ, отърѣꙁахѹотърѣꙁааховѣ, отърѣꙁаховѣотърѣꙁаашета, отърѣꙁашета, отърѣꙁааста, отърѣꙁастаотърѣꙁаашете, отърѣꙁашете, отърѣꙁаасте, отърѣꙁасте
отърѣꙁат -отърѣжѫ -отърѣжеш св Отрежа, отсека ꙇ ѹдар еднъ нѣкꙑ отъ нхъ архереова раба. ꙇ отърѣꙁа емѹ о(у)хо десное М Лк 22.50 З Изч М З Гр ἀφαιρέω Нвб отрежа св отрязвам несв отрезвам несв диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА