Исторически речник
отъроьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
отъроьнъ, отъроьньотъроьнаотъроьнѹотъроьнъ, отъроьньотъроьнаотъроьномь, отъроьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
отъроьнѣотъроьне, отъроьнꙑотъроьнотъроьнъ, отъроьньотъроьномъ, отъроьномьотъроьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
отъроьнꙑотъроьнѣхъ, отъроьнѣхьотъроьнаотъроьнѹотъроьномаотъроьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
отъроьнаотъроьнѹотъроьноотъроьнаотъроьномь, отъроьномъотъроьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
отъроьнаотъроьнъ, отъроьньотъроьномъ, отъроьномьотъроьнаотъроьнꙑотъроьнѣхъ, отъроьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
отъроьнѣотъроьнѹотъроьномаотъроьнаотъроьнꙑ, отъроьнѫотъроьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
отъроьнѫ, отъроьнѹотъроьноѭ, отъроьноѫ, отъроьноѧ, отъроьноюотъроьнѣотъроьнꙑотъроьнъ, отъроьньотъроьнамъ, отъроьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
отъроьнꙑотъроьнамотъроьнахъ, отъроьнахьотъроьнѣотъроьнѹотъроьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
отъроьнꙑ, отъроьнꙑ, отъроьноотъроьнаго, отъроьнаего, отъроьнааго, отъроьнаго, отъроьного, отъроьнога, отъроьнгоотъроьнѹмѹ, отъроьнѹемѹ, отъроьнѹѹмѹ, отъроьнѹмѹ, отъроьноомѹ, отъроьномѹ, отъроьноѹмѹ, отъроьнмѹотъроьнꙑ, отъроьнꙑ, отъроьноотъроьнаго, отъроьнаего, отъроьнааго, отъроьнаго, отъроьного, отъроьнога, отъроьнгоотъроьнꙑмь, отъроьнꙑмь, отъроьнꙑмъ, отъроьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
отъроьнѣмь, отъроьнѣемь, отъроьнѣѣмь, отъроьнѣамь, отъроьнѣмь, отъроьнѣмъ, отъроьнѣемъ, отъроьнѣѣмъ, отъроьнѣамъ, отъроьнѣмъ, отъроьномь, отъроьномъотъроьнꙑ, отъроьнꙑ, отъроьноотъроьнотъроьнꙑхъ, отъроьнꙑхъ, отъроьнꙑхь, отъроьнꙑхь, отъроьнѣхъ, отъроьнѣхьотъроьнꙑмъ, отъроьнꙑмъ, отъроьнꙑмь, отъроьнꙑмь, отъроьнѣмъ, отъроьнѣмьотъроьнꙑѧ, отъроьнꙑꙗ, отъроьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
отъроьнꙑм, отъроьнꙑмотъроьнꙑхъ, отъроьнꙑхъ, отъроьнꙑхь, отъроьнꙑхьотъроьнаꙗ, отъроьнаа, отъроьнаѣотъроьнѹю, отъроьноюотъроьнꙑма, отъроьнꙑмаотъроьно, отъроьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
отъроьнаго, отъроьнаего, отъроьнааго, отъроьнаго, отъроьного, отъроьнога, отъроьнгоотъроьнѹмѹ, отъроьнѹемѹ, отъроьнѹѹмѹ, отъроьнѹмѹ, отъроьноомѹ, отъроьномѹ, отъроьноѹмѹ, отъроьнмѹотъроьно, отъроьноеотъроьнаго, отъроьннаего, отъроьнааго, отъроьнаго, отъроьного, отъроьнога, отъроьнгоотъроьнꙑмь, отъроьнꙑмь, отъроьнꙑмъ, отъроьнꙑмъотъроьнѣмь, отъроьнѣемь, отъроьнѣѣмь, отъроьнѣамь, отъроьнѣмь, отъроьнѣмъ, отъроьнѣемъ, отъроьнѣѣмъ, отъроьнѣамъ, отъроьнѣмъ, отъроьномь, отъроьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
отъроьно, отъроьноеотъроьнаꙗ, отъроьнаа, отъроьнаѣ, отъроьнаѧотъроьнꙑхъ, отъроьнꙑхъ, отъроьнꙑхь, отъроьнꙑхь, отъроьнѣхъ, отъроьнѣхьотъроьнꙑмъ, отъроьнꙑмъ, отъроьнꙑмь, отъроьнꙑмь, отъроьнѣмъ, отъроьнѣмьотъроьнаꙗ, отъроьнаа, отъроьнаѣ, отъроьнаѧотъроьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
отъроьнꙑхъ, отъроьнꙑхъ, отъроьнꙑхь, отъроьнꙑхьотъроьнѣотъроьнѹю, отъроьноюотъроьнꙑма, отъроьнꙑмаотъроьнаꙗ, отъроьнаа, отъроьнаѣ, отъроьнаѧотъроьнꙑѧ, отъроьнꙑꙗ, отъроьнѫѭ, отъроьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
отъроьнѣ, отъроьноотъроьнѫѭ, отъроьнѹю, отъроьноѭ, отъроьноюотъроьнѫѭ, отъроьноѫ, отъроьноѧ, отъроьноюотъроьнѣотъроьнꙑѧ, отъроьнꙑꙗ, отъроьнꙑеотъроьнꙑхъ, отъроьнꙑхъ, отъроьнѣхъ, отъроьнꙑхь, отъроьнꙑхь, отъроьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
отъроьнꙑмъ, отъроьнꙑмъ, отъроьнѣмъ, отъроьнꙑмь, отъроьнꙑмь, отъроьнѣмьотъроьнꙑѧ, отъроьнꙑꙗ, отъроьнꙑеотъроьнꙑм, отъроьнꙑмотъроьнꙑхъ, отъроьнꙑхъ, отъроьнꙑхь, отъроьнꙑхьотъроьнѣотъроьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
отъроьнꙑма, отъроьнꙑмаотъроьнѣ, отъроьнѣшотъроьнѣшаотъроьнѣшѹ, отъроьнѣшюотъроьнѣотъроьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
отъроьнѣшемь, отъроьнѣшемъотъроьнѣшотъроьнѣотъроьнѣше, отъроьнѣшотъроьнѣшь, отъроьнѣшъотъроьнѣшемъ, отъроьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
отъроьнѣшѧотъроьнѣшотъроьнѣшхъ, отъроьнѣшхьотъроьнѣшаотъроьнѣшѹ, отъроьнѣшюотъроьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
отъроьнѣе, отъроьнѣ, отъроьнѣшеотъроьнѣшаотъроьнѣшѹ, отъроьнѣшюотъроьнѣе, отъроьнѣ, отъроьнѣшеотъроьнѣшаотъроьнѣшемь, отъроьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
отъроьнѣшотъроьнѣе, отъроьнѣотъроьнѣша, отъроьнѣшотъроьнѣшь, отъроьнѣшъотъроьнѣшемъ, отъроьнѣшемьотъроьнѣша, отъроьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
отъроьнѣшотъроьнѣшхъ, отъроьнѣшхьотъроьнѣшотъроьнѣшѹ, отъроьнѣшюотъроьнѣшемаотъроьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
отъроьнѣшѧ, отъроьнѣшѫ, отъроьнѣшеотъроьнѣшотъроьнѣшѫ, отъроьнѣшѧ, отъроьнѣшѹотъроьнѣшеѭ, отъроьнѣшеѫ, отъроьнѣшеѧ, отъроьнѣшеюотъроьнѣшотъроьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
отъроьнѣшѧ, отъроьнѣшѫ, отъроьнѣшеотъроьнѣшь, отъроьнѣшъотъроьнѣшамъ, отъроьнѣшамьотъроьнѣшѧ, отъроьнѣше, отъроьнѣшѫотъроьнѣшамотъроьнѣшахъ, отъроьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
отъроьнѣшотъроьнѣшѹ, отъроьнѣшюотъроьнѣшамаотъроьнѣ, отъроьнѣшотъроьнѣшаго, отъроьнѣшаего, отъроьнѣшааго, отъроьнѣшагоотъроьнѣшѹмѹ, отъроьнѣшѹемѹ, отъроьнѣшѹѹмѹ, отъроьнѣшѹмѹ, отъроьнѣшюмѹ, отъроьнѣшюемѹ, отъроьнѣшюѹмѹ, отъроьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
отъроьнѣотъроьнѣшаго, отъроьнѣшаего, отъроьнѣшааго, отъроьнѣшагоотъроьнѣшмь, отъроьнѣшмь, отъроьнѣшмъ, отъроьнѣшмъотъроьнѣшмь, отъроьнѣшмь, отъроьнѣшмъ, отъроьнѣшмъотъроьнѣотъроьнѣше, отъроьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
отъроьнѣшхъ, отъроьнѣшхъ, отъроьнѣшхь, отъроьнѣшхьотъроьнѣшмъ, отъроьнѣшмъ, отъроьнѣшмьотъроьнѣшѧѧ, отъроьнѣшее, отъроьнѣшѫѫотъроьнѣшм, отъроьнѣшмотъроьнѣшхъ, отъроьнѣшхъ, отъроьнѣшхьотъроьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
отъроьнѣшѹю, отъроьнѣшююотъроьнѣшма, отъроьнѣшмаотъроьнѣе, отъроьнѣ, отъроьнѣшее, отъроьнѣшеотъроьнѣшаго, отъроьнѣшаего, отъроьнѣшааго, отъроьнѣшагоотъроьнѣшѹмѹ, отъроьнѣшѹемѹ, отъроьнѣшѹѹмѹ, отъроьнѣшѹмѹ, отъроьнѣшюмѹ, отъроьнѣшюемѹ, отъроьнѣшюѹмѹ, отъроьнѣшюмѹотъроьнѣе, отъроьнѣ, отъроьнѣшее, отъроьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
отъроьнѣшаго, отъроьнѣшаего, отъроьнѣшааго, отъроьнѣшагоотъроьнѣшмь, отъроьнѣшмь, отъроьнѣшмъ, отъроьнѣшмъотъроьнѣшмь, отъроьнѣшмь, отъроьнѣшмъ, отъроьнѣшмъотъроьнѣе, отъроьнѣ, отъроьнѣшее, отъроьнѣшеотъроьнѣшаꙗ, отъроьнѣшаѣ, отъроьнѣшаѧотъроьнѣшхъ, отъроьнѣшхъ, отъроьнѣшхь, отъроьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
отъроьнѣшмъ, отъроьнѣшмъ, отъроьнѣшмьотъроьнѣшаꙗ, отъроьнѣшаѣ, отъроьнѣшаѧотъроьнѣшм, отъроьнѣшмотъроьнѣшхъ, отъроьнѣшхъ, отъроьнѣшхьотъроьнѣшотъроьнѣшѹю, отъроьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
отъроьнѣшма, отъроьнѣшмаотъроьнѣшꙗ, отъроьнѣшѣ, отъроьнѣшаꙗотъроьнѣшѧѧ, отъроьнѣшѧѩ, отъроьнѣшѫѫ, отъроьнѣшаѧ, отъроьнѣшее, отъроьнѣшеѥотъроьнѣшотъроьнѣшѫѫ, отъроьнѣшѫѭ, отъроьнѣшѧѧ, отъроьнѣшѧѩ, отъроьнѣшююотъроьнѣшѫѫ, отъроьнѣшѫѭ, отъроьнѣшѧѧ, отъроьнѣшѧѩ, отъроьнѣшюю, отъроьнѣшеѭ, отъроьнѣшеѫ, отъроьнѣшеѧ, отъроьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
отъроьнѣшотъроьнѣшꙗ, отъроьнѣшѣотъроьнѣшѧѧ, отъроьнѣшѧѩ, отъроьнѣшѫѫ, отъроьнѣшаѧ, отъроьнѣшее, отъроьнѣшеѥотъроьнѣшхъ, отъроьнѣшхъ, отъроьнѣшхь, отъроьнѣшхьотъроьнѣшмъ, отъроьнѣшмъ, отъроьнѣшмь, отъроьнѣшмьотъроьнѣшѧѧ, отъроьнѣшѧѩ, отъроьнѣшѫѫ, отъроьнѣшаѧ, отъроьнѣшее, отъроьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
отъроьнѣшм, отъроьнѣшмотъроьнѣшхъ, отъроьнѣшхъ, отъроьнѣшхь, отъроьнѣшхьотъроьнѣшотъроьнѣшѹю, отъроьнѣшююотъроьнѣшма, отъроьнѣшма
отъроьнъ -ꙑ прил Извинен, оправдан пръвꙑ рее емѹ. село кѹпхъ  мамъ нѫждѫ ꙁт  вдѣт е. молѭ тѧ мѣ мѧ отъроъна М Лк 14.18А  дрѹгꙑ рее сѫпрѫгъ воловънꙑхъ кѹпхъ пѧть.  грѧдѫ скѹстъ хъ. молѭ тѧ мѣ мѧ отъроъна М Лк 14.19А Изч М А Гр παρῃτημένος отъроънъ Нвб Ø