Исторически речник
отърват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отърватотърваѭ, отърваѫ, отърваѧ, отърваюотърваш, отърваеш, отърваашотърватъ, отърваетъ, отърваатъ, отървать, отърваеть, отърваать, отърват, отървает, отърваатотървамъ, отърваемъ, отърваамъ, отървамь, отърваемь, отърваамь, отървам, отърваем, отърваам, отървамо, отърваемо, отърваамоотървате, отърваете, отърваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отърваѭтъ, отърваѫтъ, отърваѧтъ, отърваютъ, отърваѭть, отърваѫть, отърваѧть, отървають, отърваѭт, отърваѫт, отърваѧт, отърваютотървавѣ, отърваевѣ, отърваавѣотървата, отърваета, отърваатаотървате, отърваете, отърваатеотърваотърва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отървамъ, отървамь, отървамотърватеотървавѣотърватаотървахъ, отървахь, отървахотърва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отърваотървахомъ, отървахомь, отървахом, отървахмꙑотървастеотървашѧ, отървашѫ, отърваша, отърваше, отървахѫотърваховѣотърваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отървастеотърваахъ, отървахъ, отърваахь, отървахь, отърваах, отървахотървааше, отървашеотървааше, отървашеотърваахомъ, отървахомъ, отърваахомь, отървахомь, отърваахом, отървахомотърваашете, отървашете, отърваасте, отървасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отърваахѫ, отървахѫ, отърваахѹ, отървахѹотървааховѣ, отърваховѣотърваашета, отървашета, отървааста, отървастаотърваашете, отървашете, отърваасте, отървасте
отърват -отърваѭ -отърваш несв Изблъсквам, изтласквам  акꙑ на прѣславъно ѹдо теаахѫ. колко брьꙁо народ. ꙗкоже отьрват дрѹгъ дрѹга С 125.25—26 Изч С Гр ὠϑέω отьрват Нвб Срв отривам ОА ВА