Исторически речник
отъреень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
отъреен, отърееньотъреенꙗ, отъреена, отърееньꙗотърееню, отъреенѹ, отърееньюотъреенмь, отърееньмь, отъреенмъ, отърееньмъ, отъреенмь, отъреенмъотъреен, отъреень, отъреенотъреенꙗ, отъреена, отърееньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
отъреен, отъреень, отъреенеотъреенмъ, отърееньмъ, отъреенмь, отърееньмь, отъреенмъ, отъреенмь, отърееномъ, отъреенамъотъреен, отъреень, отъреен, отъреенмотъреенхъ, отърееньхъ, отъреенхь, отърееньхь, отъреенхъ, отъреенхьотъреен, отърееньотърееню, отъреенѹ, отъреенью
NnDu
отъреенма, отърееньма, отъреенма, отъреенма
отъреень -ꙗ ср Отричане, отхвърляне, осъждане ꙁан҄еже ѹбо ꙁмї еугѫ прѣльстлъ. еуга же прѣстѫпт адама сътворла. ꙁде же отъреен на обою.  ѹцѣсар сꙙ сьмрьть отъ адама до мосеа.  на не съгрѣшьшїхъ С 482.17—18 Изч С Гр ᾿απόφασις отъреен Нвб отречение остар ОА ВА АК ЕтМл