Исторически речник
отъпѣло  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
отъпѣлоотъпѣлаотъпѣлѹотъпѣломь, отъпѣломъотъпѣлѣотъпѣла
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
отъпѣлъ, отъпѣльотъпѣломъ, отъпѣломьотъпѣлꙑотъпѣлѣхъ, отъпѣлѣхь, отъпѣлохъ, отъпѣлохьотъпѣлѣотъпѣлѹ
NnDu
отъпѣлома
отъпѣло ср Припев при псалмопеенето, антифонна добавка (ан)тфон. в҃. въскѫѫ шѧташѧ ѧꙁꙑц ... оⷮ҇пѣⷧ҇. спс (...) Е 20б 18 антфоⷩ҇. г҃ ... отъпѣⷧ҇. глаⷭ҇ (...) прбѣжще  сла намъ бꙑстъ крѣпкаѣ помощънце мрѹ въсемѹ Е 21а 12 ант҇ф. г҃. гъ въцр сѧ да гнѣваѫтъ сѧ люде ... ѿ҇пѣⷧ҇. спс г люд своѧ  блго Е 32а 15 Е Гр ἀντιφωνία ѡтпѣло Нвб Срв отпявам ’при пеене — повтарям строфа, изпята от друг певец’ диал ЕтМл БТР ДА отпяване ЕтМл АР отпявка ж отпев м ЕтМл