Исторически речник
отъпрьва  
отъпрьва нареч Отначало, най–напред, изпървом прідохъ пакꙑ съкаꙁатъ омѫ. отъпрьва ѹбо не вѣрѹѭштѹ господьню вьскрьсенью. послѣжде же ... вѣрѹѭштѹ ха  ба го намѣнꙙшта С 498.16 Изч С Гр παρὰ τὴν ἀρχήν Нвб Срв отпърво, отпървом, отпървем, отпървен диал ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА