Исторически речник
отъпадат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъпадатотъпадаѭ, отъпадаѫ, отъпадаѧ, отъпадаюотъпадаш, отъпадаеш, отъпадаашотъпадатъ, отъпадаетъ, отъпадаатъ, отъпадать, отъпадаеть, отъпадаать, отъпадат, отъпадает, отъпадаатотъпадамъ, отъпадаемъ, отъпадаамъ, отъпадамь, отъпадаемь, отъпадаамь, отъпадам, отъпадаем, отъпадаам, отъпадамо, отъпадаемо, отъпадаамоотъпадате, отъпадаете, отъпадаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъпадаѭтъ, отъпадаѫтъ, отъпадаѧтъ, отъпадаютъ, отъпадаѭть, отъпадаѫть, отъпадаѧть, отъпадають, отъпадаѭт, отъпадаѫт, отъпадаѧт, отъпадаютотъпадавѣ, отъпадаевѣ, отъпадаавѣотъпадата, отъпадаета, отъпадаатаотъпадате, отъпадаете, отъпадаатеотъпадаотъпада
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъпадамъ, отъпадамь, отъпадамотъпадатеотъпадавѣотъпадатаотъпадахъ, отъпадахь, отъпадахотъпада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъпадаотъпадахомъ, отъпадахомь, отъпадахом, отъпадахмꙑотъпадастеотъпадашѧ, отъпадашѫ, отъпадаша, отъпадаше, отъпадахѫотъпадаховѣотъпадаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъпадастеотъпадаахъ, отъпадахъ, отъпадаахь, отъпадахь, отъпадаах, отъпадахотъпадааше, отъпадашеотъпадааше, отъпадашеотъпадаахомъ, отъпадахомъ, отъпадаахомь, отъпадахомь, отъпадаахом, отъпадахомотъпадаашете, отъпадашете, отъпадаасте, отъпадасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъпадаахѫ, отъпадахѫ, отъпадаахѹ, отъпадахѹотъпадааховѣ, отъпадаховѣотъпадаашета, отъпадашета, отъпадааста, отъпадастаотъпадаашете, отъпадашете, отъпадаасте, отъпадасте
отъпадат -отъпадаѭ -отъпадаш несв 1. За част от тялото — откъсвам се, отделям се, падам потомь кра отъпадаѭт. тѣла. ꙗкоже огн҄емъ горѫштемъ С 89.23 2. Отпадам, преставам да участвам в нещо днъ арѡс. лштъ сꙙ слова. тъ днъ отъпадатъ отъ жрѣбꙗ. не сповѣдаатъ съ омѫ г ха С 509.19 Образно. ꙁлѣꙁъше фарсе отъкѫдѹ. отъ ꙁаповѣд отъ ꙁакона отъ жꙁн. же бо нѣмъ сьмрьт поѹаѭтъ сꙙ. т сам прьво жꙁн отъпадаѭтъ свѣта С 401.28 Изч С Гр ἐκπίπτω ἀπολιμπάνω [вар. ἀπολείπω] Нвб отпадам несв ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА