Исторически речник
отънѭдѣже  
отънѭдѣже нареч 1. Като съюз в подчинени определителни изречения: откъдето вьꙁвѣсъ о мої въ горꙑ. отънѭдѣже прідетъ помошть моѣ СП 120.1 поко дшѭ раба твоего сего. на мѣстѣ свѣтълѣ. на мѣстѣ хладьнѣ. отънѭдѣже отъбѣже болѣꙁнь. скръбь  въꙁдꙑхане СЕ 57а 4—5 Срв. СЕ64b 18 2. Като съюз в подчинени обстоятелствени изречения за място: откъдето тебе рад пакꙑ прстѫпхъ. отън҄ѫдѣже не ѹстѫпхъ бъшьѭ божьствомъ. тебе рад рѫцѣ мо с къ гвоꙁдмъ прложхъ С 503.2 3. В съчет. с аще Въвежда модални подчинени обстоятелствени изречения за място: откъдето и да деже аще ес. ꙇ отънѭдѣже аще деш. ꙇл самъ ес вельꙁѣолъ. ꙇ не вдмъ л гръдъ СЕ 53b 24 Изч СП СЕ С Гр πόϑεν ἔνϑα ὅϑεν отън҄ѫдѣже отьнѫдѣже Нвб Ø