Исторически речник
отъност  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъностотъношѫ, отъношѹотъносшотъностъ, отъность, отъностотъносмъ, отъносмь, отъносм, отъносмоотъносте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъносѧтъ, отъносѧть, отъносѧтотъносвѣотъностаотъностеотъносотънос
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъносмъ, отъносмь, отъносмотъностеотъносвѣотъностаотъносхъ, отъносхь, отъносхотънос
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъносотъносхомъ, отъносхомь, отъносхом, отъносхмꙑотъносстеотъносшѧ, отъносшѫ, отъносша, отъносше, отъносхѫотъносховѣотъносста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъносстеотъношаахъ, отъношахъ, отъношаахь, отъношахь, отъношаах, отъношахотъношааше, отъношашеотъношааше, отъношашеотъношаахомъ, отъношахомъ, отъношаахомь, отъношахомь, отъношаахом, отъношахомотъношаашете, отъношашете, отъношаасте, отъношасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъношаахѫ, отъношахѫ, отъношаахѹ, отъношахѹотъношааховѣ, отъношаховѣотъношаашете, отъношашете, отъношаасте, отъношастеотъношаашета, отъношашета, отъношааста, отъношаста
отъност -отъношѫ -отъносш несв Отнасям, отвявам гда бо прдетъ дѣлател҄ь съ лопатоѭ потрѣбт тока. плѣвамъ льгъкамъ сѫштамъ. ѹдобь вѣтромъ отъносꙙтъ сꙙ. а пшенца тѹ остатъ С 127.26 отъност сѧ Изч С Гр μεταφέρω Нвб Срв относям остар диал ВА НГер ЕтМл ДА отнисам диал НГер БТР АР отнасям ОА Дюв ЕтМл БТР АР