Исторически речник
отън҄елѣже  
отън҄елѣже нареч Като съюз откакто, откогато не помьнѫ ште отънелѣже  ѹмъ въ ловѣцѣхъ ... такова покона прѣде надъ мноѭ ношть С 265.12 бѫдѣте сѫдѧ  цр. ꙗко богъ мо жде ꙁвол дѹша моꙗ. отън҄елѣже род мꙙ оць мо С 265.9—10 Изч С Гр ἐξ οὗ ἀφ’ οὗ Нвб Ø