Исторически речник
отъмѧт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъмѧтотъмѧѫ, отъмѧѹотъмѧшотъмѧтъ, отъмѧть, отъмѧтотъмѧмъ, отъмѧмь, отъмѧм, отъмѧмоотъмѧте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъмѧѧтъ, отъмѧѧть, отъмѧѧтотъмѧвѣотъмѧтаотъмѧтеотъмѧотъмѧ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъмѧмъ, отъмѧмь, отъмѧмотъмѧтеотъмѧвѣотъмѧтаотъмѧхъ, отъмѧхь, отъмѧхотъмѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъмѧотъмѧхомъ, отъмѧхомь, отъмѧхом, отъмѧхмꙑотъмѧстеотъмѧшѧ, отъмѧшѫ, отъмѧша, отъмѧше, отъмѧхѫотъмѧховѣотъмѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъмѧстеотъмѧаахъ, отъмѧахъ, отъмѧаахь, отъмѧахь, отъмѧаах, отъмѧахотъмѧааше, отъмѧашеотъмѧааше, отъмѧашеотъмѧаахомъ, отъмѧахомъ, отъмѧаахомь, отъмѧахомь, отъмѧаахом, отъмѧахомотъмѧаашете, отъмѧашете, отъмѧаасте, отъмѧасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъмѧаахѫ, отъмѧахѫ, отъмѧаахѹ, отъмѧахѹотъмѧааховѣ, отъмѧаховѣотъмѧаашета, отъмѧашета, отъмѧааста, отъмѧастаотъмѧаашете, отъмѧашете, отъмѧаасте, отъмѧасте
отъмѧт -отъмѧѫ -отъмѧш св Освободя от грехове, дам опрощение слꙑш ѹбо лѭ глагол҄ѫшта сꙑномъ свомъ ... аште л къ богѹ съгрѣштъ кто молтъ сꙙ ꙁа н҄ь. да онъ ... проштен же грѣхомъ врата отъмꙙтъ С 407.18 Изч С Гр λύομαι отъмꙙт Нвб Ø